Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Walter Kendall

In februari 2010 verwierf het IISG het omvangrijke archief van Walter Kendall. Kendall (Londen 1926) combineerde zijn leven lang activisme met serieuze wetenschappelijke ambities. Hij ging op zijn achttiende werken op het 'Ministry of Economic Warfare'. Tegelijkertijd was hij activist voor de Union of Shop, Distributive and Allied Workers en de Labour Party. In de jaren zestig leidde hij het blad Voice of the Unions en kreeg hij een beurs voor het Ruskin College in Oxford. In 1969 verscheen The Revolutionary Movement in Britain 1900-1921. The Origins of British Communism. Tot aan zijn dood werkte hij aan het ongepubliceerd gebleven 'The World Revolution, the Russian Revolution and the Communist International 1898-1935'. Het archief bevat de honderden artikelen die Kendall voor veel verschillende bladen schreef. Naast het schrijven van boeken en talloze artikelen was Kendall op vele fronten actief. Zo bevat zijn archief correspondentie van een campagne midden jaren vijftig om de in de Siberische Gulag opgesloten Britse zeeman en communist Len Wincott vrij te krijgen, en documenten over de Britse Polish Solidarity Campaign begin jaren tachtig. In oktober 2003 overleed Kendall na een langdurig ziekbed.

          Signatuur: BG A63/362

Geplaatst: 
1 juni 2010