Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Ernest Mandel

In februari 2008 arriveerde uit België een grote oude metalen kist vol met archief van de Vierde Internationale en Ernest Mandel. Het persoonlijk archief van Mandel was midden jaren negentig al aan het IISG overgedragen. Deze oude koffer was door Ernest Mandel persoonlijk aan de Belgische trotskist Georges Dobbeleer gegeven. De koffer moest, toen rond 1950 de angst voor het uitbreken van een nieuwe wereldoorlog groot was, ergens in veiligheid worden gesteld.

De inhoud van de koffer bestaat uit notulen, bulletins en ander intern drukwerk maar ook uit door Mandel in de jaren 1946-1948 wereldwijd gevoerde correspondentie met o.a. Buchenwald overlevende Ernst Federn, de uit Venetië afkomstige Livio Maitan, de tot New York Intellectuals behorende George Novack en Michel Pablo, de Griekse revolutionair, die sinds 1946 als algemeen secretaris van de Vierde Internationale optrad.

Ook is er vrij veel correspondentie met Nederlandse trotskisten, o.a. met Andries Dolleman, Maurice Ferares en Sal Santen. De correspondentie geeft een goed beeld van het trotskisme kort na de Tweede Wereldoorlog. Een internationale beweging die in de eerste jaren na de oorlog deels legaal en deels illegaal was, tussen hoop en vrees leefde, en was getekend door Tweede Wereldoorlog en Holocaust.

Archief Ernest Mandel

Geplaatst: 
1 juni 2008