Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Duitsland en Midden-Europa Collectiegids

De Duitstalige collecties van het IISG beslaan de tijdlijn tussen de democratisch-revolutionaire beweging en vroege arbeidersorganisaties rond 1840 tot aan de protestbeweging in de BRD van de jaren '60 en '70 en de burgerinitiatieven in de DDR uit de jaren '80. De impact van de archieven van Duitse socialistische theoretici overstijgt iedere nationale grens. De collecties behelzen persoonlijke papieren van politici en theoretici, archieven van organisaties, gedrukt materiaal zoals periodieken, posters en brochures afkomstig uit de sociale beweging, foto's en ander beeld- en geluidmateriaal.

In de bibliotheek van het IISG is de sociale geschiedenis van Duitsland en Centraal- Europa sinds de vroeg-moderne tijd vanuit verschillende perspectieven te bestuderen. Door de inlijving van een aantal speciale verzamelingen biedt de bibliotheek méér dan sociale geschiedenis alleen. Zo is veel materiaal van de nieuwe sociale bewegingen van de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw opgenomen, maar ook is extreem rechts in het moderne Duitsland in kaart gebracht.

Alle collecties en collectie-items zijn te vinden via de IISG catalogus. Het IISG is bezig zijn belangrijkste archieven te digitaliseren. Documenten in de archieven van Karl Kautsky, Rudolf Breitscheid en vele andere zijn onlne te bekijken en te downloaden.