Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

CLAT-Nederland, een christelijke solidariteitsbeweging

Onlangs zijn zowel het archief als de boekencollectie van CLAT-Nederland toegankelijk gemaakt voor onderzoek. Archief en bibliotheek van CLAT-Nederland zijn in 2010 aan het IISG geschonken.

CLAT Nederland is in 1965 opgericht door de progressieve priester en latere politicus voor de Politieke Partij Radikalen (PPR) Dolf Coppes.
De afkorting CLAT staat voor Central Latinoamericana de Trabajadores. Vanaf de oprichting van de internationale organisatie in1954 was de naam CLASC.
Dit staat voor Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos. In 1971 is deze gewijzigd in CLAT.

CLAT-Nederland, zowel NGO als pressiegroep, was solidair met de Latijns-Amerikaanse arbeiders- en boerenbeweging. Er werd steun verleend aan vakbonden, boerenorganisaties en coöperaties in Midden- en Zuid-Amerika. Het CLAT deed aan voorlichting, probeerde het beleid van overheid en bedrijfsleven te beïnvloeden, voerde acties en wierf fondsen. CLAT-Nederland was sociaalchristelijk van huis uit maar stond ook voor het humanistische gedachtengoed. CLAT-NL was een kind van zijn tijd. Op den duur daalde de belangstelling, namen de activiteiten af en in 2010 volgde de liquidatie.

Het archief bevat agenda’s en notulen van vergaderingen van bestuur en leden, correspondentie, circulaires en jaarverslagen.
Daarnaast zijn er veel stukken over de activiteiten in en de contacten met andere organisaties in de diverse landen.
De rubriek landen is onderverdeeld naar Aruba, Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guyana, Haïti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay en Venezuela.
Het meest uitgebreid en informatief zijn de dossiers over Chili, Haïti, Mexico en Nicaragua.Verder is er een groot aantal plakboeken met krantenknipsels, correspondentie, circulaires, brochures en foto’s betreffende het CLAT zelf en andere solidariteitsbewegingen (1968-1991).

De boekencollectie van CLAT Nederland was in 2015 al beschreven.

De inventaris van het archief is gemaakt door Lieke Bremer, stagiaire in het kader van de bachelor opleiding Cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie.

Bouwe Hijma

Geplaatst: 
22 augustus 2016