Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

My Life's Battles

Gevochten, dat  heeft Will Thorne zeker,  niet alleen om te overleven maar ook als vakbondsman. Dit boek, een van de eerste echte autobiografieën vanuit het perspectief van iemand afkomstig uit de arbeidersklasse, beschrijft het leven en werken van Will Thorne. Feiten uit het  veelbewogen leven van Thorne,  die soms spannender zijn dan fictie.

William James Thorne zoals hij voluit heet, geboren in 1857,  begon al op 6 jarige leeftijd te werken in een spinnerij en maakte werkdagen van 12 uur. In 1882, verhuisde Thorne naar Londen waar hij emplooi vond in de gasfabriek, hij werd lid van de Social Democratic Federation (SDF) en klom op tot afdelingssecretaris. Slechtgeschoold als hij was, verbeterde hij zijn leesvaardigheid met de hulp van de jongste dochter van Karl Marx, Eleanor.
Eleanor Marx verbeterde niet alleen zijn leesvaardigheid maar ook zijn zelfvertrouwen, wat hem uiteindelijke maakte tot een van de beste speakers van de SDF. Mede door zijn welsprekendheid slaagde hij erin om op 31 maart 1889,  800 arbeiders over te halen lid te worden van de Gaswerkersbond. Deze bond vocht voor een 6 daagse werkweek van 8 uur per dag.

Uiteindelijk klom hij op tot lid van het Engelse parlement en bleef dat gedurende bijna 40 jaar. Thorne was een man van de barricades en bittere stakingen en heeft heel veel bijgedragen aan de opkomst van het Britse socialisme en de arbeidersbeweging. Hij overleed op 2 januari 1946 op 89 jarige leeftijd.

De samenstellers van dit boek hebben voor hun research o.a. gebruik gemaakt van de Eleanor Marx archieven en van de archieven van de gasworkers, die bij het IISG zijn ondergebracht. Zie: http://search.socialhistory.org/Record/ARCH01811 en http://search.socialhistory.org/Record/1344239

My life’s battles
By Will Thorne
Geintroduceerd en samengesteld door John Gallow
Voorwoord door Paul Kenny
ISBN 9781 910448 090

Fighting, that is what he did Will Thorne, not just to survive but also during his work as union man. This book, one of  the first real autobiographies from the perspective of someone belonging to the working class, describe the life and works of Will Thorne. Facts from the eventful life of Thorne, facts sometimes more thrilling than fiction.

William James Thorne, as he is officially called, started working at the age of 6 in a spinning mill during 12 hours work days.  Thorne moved to London in 1882 where he started working in the gasworks, he became member of the Social Democratic Federation (SDF) and worked himself up to branch secretary. Badly educated as he was, he improved his reading skills with the help of Karl Marx’s youngest daughter, Eleanor.

Eleanor Marx did not only help him brush up his literacy but also his self-confidence, which helped him to grow into one of the best  speakers of the SDF. On March 31, 1889 partly because of his eloquence he succeeded to persuade 800 workers to join the Gasworkers Union. This Union strived for a 6 day working week of 8 hours per day.

He eventually rose to become an MP and remained so for almost 40 years. Thorne was a man of the barricades and bitter strikes and contributed greatly to the rise of British socialism and the labor movement. On January 2, 1946 he died at the age of 89.

For their research the editors of this book used the Eleanor Marx archives and the journals of the gasworkers, which are administered by the International Institute of Social History (IISH). See: http://search.socialhistory.org/Record/ARCH01811 and http://search.socialhistory.org/Record/1344239

My life’s battles
By Will Thorne
Introduced and edited by John Gallow
Foreword by Paul Kenny
ISBN 9781 910448 090

 

 

Blog: