Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Revolutie die verboden werd

Maurice Ferares (*1922) is violist van zijn vak, was actief in de vakbond van Toonkunstenaars, in de trotskistische Vierde Internationale en het Sociaal-Democratisch Centrum. Zijn roman Violist in het verzet (1991) gaat over zijn ervaringen als Joodse onderduiker en deelnemer aan het kunstenaarsverzet. Ook schreef hij Het Latrinecommando (1999) en Het Avondconcert (1999).
Ditmaal heeft Ferares met De Revolutie die Verboden werd. Indonesië, 1945-1949 (Uitgeverij Abigador, Amsterdam 2014) de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd tot thema genomen. Het boek, opgedragen aan Henk Sneevliet, probeert antwoord te geven op de vraag waarom de onafhankelijkheidsstrijd niet geleid heeft tot de verovering van de macht door arbeiders en arme boeren. Wat was de rol daarbij van politieke partijen in Indonesië en Nederland, en van internationale organisaties, in het bijzonder de Communistische Internationale?

De auteur maakte gebruik van een veelheid aan archieven op het IISG, waaronder naturlijk het archief van Henk Sneevliet en dat van de Revolutionair-Communistische Partij, waarin hij zelf actief was.

M. Ferares, De Revolutie die Verboden werd. Indonesië, 1945-1949 (Uitgeverij Abigador, Amsterdam 2014) bestellen bij m.ferares@kpn.mail of via de uitgever

Blog: