Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Deutsche Volksfront

Date: 
13 January 2005
Location: 
Amsterdam

Boekpresentatie

‘Deutsche Volksfront 1932-1939. Zwischen Berlin, Paris, Prag und Moskau’
dr. Ursula Langkau-Alex

In drie delen, verschenen in het najaar van 2004, beschrijft Ursula Langkau-Alex de geschiedenis van de tegenstanders van het nazi-regime, verenigd in een Duits volksfront. In deel 1 komen de overwegingen van de nazi-tegenstanders vóór en na 1933 tot en met de oprichting van een volksfront-comité in Parijs begin 1936 aan de orde, waarin socialisten, communisten en liberaal-democraten samenwerken, maar de katholieken buiten blijven. In deel 2 gaat Langkau-Alex in op de geschiedenis van dit comité in de context van de internationale politieke ontwikkelingen en constellaties in Europa inclusief de Sovjet-Unie en maakt zij duidelijk waarom het niet lukte de antifascistische emigratie tot een eenheid in een volksfront te smeden. Deel 3 bevat 44 documenten: voorstellen, programma’s, manifesten van het volksfront-comité en van groeperingen variërend van de op Moskou georiënteerde KPD tot burgerlijk-democratische individuen als Heinrich Mann, en diverse registers.
  De drie delen zijn verschenen bij Akademie Verlag in Berlijn.