Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

5.559 Barcodes

Nederlands | Engels

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voorbereiding van de digitalisering van het archief Karl Kautsky. Volgens planning zou rond 1 september ongeveer 13 meter archief aan digitaliseringsbedrijf Microformat worden geleverd. Het voorbereiden bestaat uit het controleren, ompakken, op volgorde leggen en zo nodig uitvouwen, vlak strijken of zelfs repareren van de documenten. En als laatste stap: het invoegen van een barcode-vel vooraan ieder inventarisnummer. Door de barcodevellen kan tijdens en na het digitaliseren ieder inventarisnummer automatisch herkend en verwerkt worden, wat veel tijd bespaart en fouten voorkomt.

Bij gedetailleerd geïnventariseerde archieven kan het aantal inventarisnummers heel groot zijn, en dus het aantal barcodes. In de 13 meter Kautsky zijn het er maar liefst 5.559. Tijd dus voor een gezamenlijke krachtsinspanning…

 

 

In recent months we have worked hard to prepare the Karl Kautsky papers for digitization. According to planning we had to deliver about 13 meters of the archive to digitization company Microformat around 1 September. The preparation consists of checking, repackaging and putting the documents in the right order, and, if necessary, unfold, flatten or even repair them. And as the last step: inserting a barcode sheet in front of each inventory number. The barcode sheets make automated recognition of inventory numbers possible, during and after digitization. This saves much time and prevents errors.

Archives with a detailed inventory can have very many inventory numbers, and thus require just as many barcode sheets. In the 13 meters ‘Kautsky’ there are no less than 5.559. Time for a joint effort ...