Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Symposium: De wetenschap over de vluchtelingencrisis

Date: 
9 December 2015
Location: 
Trippenhuis, KNAW

14:00- 17.30 uur

Het debat over de opvang van vluchtelingen trekt diepe groeven door de Nederlandse samenleving. In vergelijking met de jaen negentig, toen er bijna twee keer zo veel vluchtelingen kwamen, is er sprake van een sterke polarisatie. Maar wat weten we nu eigenlijk over de oorzaken en gevolgen van de opvang van vluchtelingen?

Zetten we onze welvaart op het spel? Vormen vluchtelingen werkelijk een bedreiging voor onze waarden en normen? Of, vanuit een heel ander perspectief, in hoeverre is migratie een essentiële voorwaarde voor het succes van de Nederlandse samenleving? En, hoe zou een efficiënter en rechtvaardiger Europees migratiebeleid er uit kunnen zien?

Dit zijn vragen waar wetenschappers al jaren onderzoek naar doen. Alleen dringt die kennis slechts mondjesmaat, en versnipperd, door tot het publieke en politieke debat. Vandaar dat de KNAW, de Akademie van Kunsten en het IISG het initiatief hebben genomen om te komen tot een zienswijze die feit van fictie scheidt en de waan van de dag overstijgt. De wetenschappers bieden antwoorden waarin niet alleen oog is voor de huidige vluchtelingenproblematiek, maar waarin ook toekomstscenario’s worden ontvouwen.

Het programma bestaat uit korte inleidingen in drie kerndomeinen (migratie, Europa, integratie). De lezingen worden gevolgd door kort commentaar door referenten en een algemene discussie. Het programma staat onder leiding van Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal- en letterkunde, Universiteit Leiden.

Lezingen

Leo Lucassen, directeur onderzoek IISG en hoogleraar Sociale Geschiedenis Universiteit Leiden –  Inleiding

Nanda Oudejans, universitair docent Rechtsfilosofie, Tilburg University – Het recht en de vluchteling

Joop de Beer, onderzoeksleider Population Aging & Longevity, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW)  – Vluchtelingen en Europa, een inleiding vanuit de demografie

Han Entzinger, emeritus hoogleraar integratie- en migratiestudies, Erasmus Universiteit Rotterdam – Vluchtelingen en integratie

Artistieke interventie

Barbara Visser, voorzitter Akademie van KunstenLe monde appartien á ceux qui se lèvent tôt

Aanmelden via KNAW

 

Photograph: Barbara Visser

Le monde appartient à ceux qui ce lèvent tôt (2002)

The world belongs to early risers (2002)

courtesy Annet Gelink Gallery

Villa Arson, NIce, France