Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek

Doel van dit jaarboek (in de wandeling aangeduid als het blauwe jaarboek) was het bieden van een publicatieplatform voor onderzoek naar de geschiedenis van de techniek en bedrijfsgeschiedenis in ruime zin.