Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Jaarboek GBT 10 (1993)

Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek
ISSN: 
0920-7724
Volume: 
10


Hans Wildeboer
De ontwikkeling van de brandspuit in de zeventiende en achttiende eeuw
9-41

Petra J.E.M. van Dam
Innovatie in de waterbouw in de late Middeleeuwen: sluizen en paalwerk te Spaarndam
42-61

F.M.M.de Goey
Intellectueel erfgoed. Bedrijfsgeschiedenis in de Verenigde Staten en Nederland, 1925-1940
62-99

E. Berkers en E. Homburg
Van ‘unvollkommene Waare’ tot kwaliteitsprodukt. De ontwikkeling van de kaarsindustrie in Nederland, 1800-1880
100-132

E.S.A Bloemen, A.W. Fransen en J. Kok en J.L. van Zanden
De vermogensontwikkeling van Nederlands grootste industriële bedrijven, 1913-1950
133-160

B.P.A. Gales
Himmel, Hergot, Sakremint! Nomdedju! Kool in de roetsj! Het begin van wetenschappelijk bedrijfsbeheer in de Limburgse mijnbouw in de jaren twintig
161-215

K.B.T. Verhoeven
Organisatie met een missie. De Nederlandse Christelijke Reisvereniging en het missionarismodel van Mintzberg (1922-1972)
216-241

Keetie E. Sluyterman
Internationalisering van Nederlandse accountantskantoren, 1970-1990
242-263

S.W. Verstegen
Grootgrondbezit, revolutie en belastingdruk. De boekhouding van een Gelders edelman in de Bataafse tijd (1795-1806)
264-282

O. de Wit
Het kabelvraagstuk en de interlokale telefonie in Nederland, 1888-1933
283-306

E.S.A. Bloemen en K.E. Sluyterman
Epiloog. Tien jaar Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek
307-318

Curricula vitae
319-322

Register
323-339