Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Jaarboek GBT 4 (1987)

Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek
ISSN: 
0920-7724
Volume: 
4


W.E. Bijker
De sociale constructie van netwerken en technische systemen; nieuwe perspectieven voor de techniekgeschiedenis
7-24

P. Nijhof
Industriële archeologie in Nederland
25-45

J.F.E. Bläsing
Theorie en werkelijkheid in de bedrijfsgeschiedenis; een Brabants praktijkvoorbeeld
47-68

J.A. Kerssies
Het geheim van de Engelse glasoven; brandstoffentechnologie in de zeventiende eeuwse glasnijverheid
69-83

S.W. Verstegen en J.L. van Zanden
Landbouwers als ondernemers; vier landbouwbedrijven op de Veluwe in de negentiende eeuw (1808-1867)
85-105

Eda Kranakis
The affair of the Invalides bridge
106-130

Giel van Hooff
De introductie van de steenvormmachine in de Nederlandse steenbakkerij en de rol van de Nederlandse machinefabriekenin dit innovatieproces (ca. 1850-1870)
131-153

R. Bonekamp
Politieke verhoudingen in Nederland en de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, 1860-1876
154-172

J.A. Pellegrino van Stuyvenberg
Elektrotechniek en veiligheid tijdens de industrialisatie
173-189

J. Lintsen sr.
De werking van de Hinderwet tijdens de industrialisatie van Nederland (1890-1910)
190-209

E.J.G. van Royen
De Nederlandse mijnondernemingen en het silicosevraagstuk in de jaren dertig
210-227

H. Hutter en R. Janssen
De eerste natriumwegverlichting van Philips in 1932; een reconstructie via beoordelingscriteria
228-245

G.J. Jansen en J.P.M. Sterk
‘Tussen macht en tegenmacht’; de geschiedenis van de Nederlandse Kaas Unie 1956-1983
246-268

Curricula vitae
269-272