Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Jaarboek GBT 6 (1989)

Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek
ISSN: 
0920-7724
Volume: 
6


H.W. Lintsen en E. Homburg
Techniekgeschiedenis in Nederland
9-29

N.J. Cuperus
De ontwikkeling van de grondmechanica in Nederland tot circa 1940
30-53

J. Kingma
De Zaanse stoomrijstpellerij; Opkomst en neergang
54-69

Anja Hiddinga
De ontwikkeling van pelvimetrisch onderzoek in de verloskunde
70-95

C.A.M. Wijtvliet
De Nederlandse Handel-Maatschappij; van handelsonderneming naar bankbedrijf
96-118

A.J. Veenendaal Jr.
Nederlands kapitaal plaveit de weg van Kansas City naar de Golf van Mexico
119-138

K.F. Mulder
Van werktuig tot monument; de discussie over de Hollandse molens aan het begin van de twintigste eeuw
139-157

J.P.B. Jonker
Waterdragers van het kapitalisme; nevenfuncties van Nederlandse bankiers en de verhouding tussen bankwezen en bedrijfsleven (1910-1940)
158-190

Jan van den Ende en Frida de Jong
Rekenen aan waterstromen; getijdenonderzoek in Nederland (1920-1950)
191-209

Ellen Boers
Philips en de radiodistributie 1920-1940: een marketingdilemma
210-233

D. de Wit
Facetten van een automatiseringsbeleid: De Postcheque- en Girodienst
234-256

David Barnouw
N.V. Grijpmans Kleermakerij en Kleedingbedrijf, of de oorlog en zijn winstmogelijkheden
257-277

H.J. Kijne
Het Produktiviteitscentrum Kleinmetaal, 1953-1959
278-294

Curricula vitae
295-297