Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Jaarboek GBT 2 (1985)

Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek
ISSN: 
0920-7724
Volume: 
2


Ter inleiding
9-10

R.E.M.A. de Peuter
De overdracht van technische kennis en de emigratie van technici vanuit de Republiek naar de Zuidelijke Nederlanden: Brussel 1650-1800
11-31

C.M. Boortman
Regeringsbeleid en bedrijfsvoering; het ontstaan van de Haagse stoommetaalgieterij-pletterij van E.B.L. Maritz en L.I. Enthoven: 1823-1840
32-47

H.W. Lintsen
Van windbemaling naar stoombemaling; innoveren in Nederland in de negentiende eeuw
48-63

H. van den Belt
A.W. Hofmann en de Franse octrooiprocessen rond anilinerood: demarcatie als sociale constructie
64-86

X.H.E.S. de Baar
Het looien van leer in Nederland in de negentiende eeuw
87-103

C.A. Mandemakers
De ontwikkeling van de factor arbeid binnen de Nederlandse schoennijverheid: 1860-1910
104-126

D. van Lente
Katholicisme en techniek; katholieke denkbeelden over technische modernisering in Nederland (1850-1920)
127-150

M.S.C. Bakker
Industrieel onderwijs en de Nederlandse suikerindustrie,
151-172

F. de Jong
Elektrotechniek aan de Technische Hogeschool te Delft 1875-1940
173-209

T.K. Baas
De huisvesting van Werkspoor-arbeiders in Zuilen
210-227

E.S.A. Bloemen
Een poging om Europa te redden: het International Management Institute (1927-1934)
228-249

B. Elzen
De ultracentrifuge: op zoek naar patronen in technologische ontwikkeling door een vergelijking van twee case-studies
250-278

A.J.W. Camijn en R.E.A. Schreuder
Techniek en arbeid; dertig jaar technische verandering in de blikindustrie
279-296

Curricula
297-300