Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Jaarboek GBT 3 (1986)

Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek
ISSN: 
0920-7724
Volume: 
3


B.C. van Houten
Techniek-geschiedenis; een historiografische beschouwing
13-42

J.W. Schot
De meekrapnijverheid: de ontwikkeling van de techniek als een proces van variatie en selectie
43-62

M.C. Roodenburg
Produktiewijze en produktieomvang van grof aardewerk voor huishoudelijk gebruik gedurende de 17e eeuw in Delft
63-75

J. Vogel
De zijdelintindustrie te Haarlem, 1663-1780
76-91

P.G. van Druenen
De bus der Rotterdamse metselaarsknechten; een verzekeringskas in de 18e eeuw
92-108

W. Fritschy
De ‘Generale Beleenbank’ en de financiële problemen in de beginjaren van de Bataafse Republiek
109-134

R. Miellet
Westfaalse ondernemers en de opkomst van het Nederlandse grootwinkelbedrijf tot circa 1920
135-157

G. van Hooff
De Nederlandse machinenijverheid 1825-1914; enkele hoofdlijnen
158-182

G. Verbong
De ontwikkeling van het turksroodverven in Nederland
183-204

K.E. Sluyterman
De drukkerij-uitgeverij Misset en de opkomst van de vakbladen, 1900-1940
205-229

P.H.J. van den Boomen en A.N. Hesselmans
Van kleinschalige naar grootschalige elektriciteitsvoorziening; een analyse aan de hand van vier elektriciteitscentrales 1880-1925
230-251

J. à Campo
Wereldsysteem in bedrijf; scheepvaartconcurrentie in Indonesië
252-269

M.J. van Riemsdijk
De Amsterdamse Gemeentelijke Inspectiedienst 1919-1925
270-290

E.S.A. Bloemen
Scientific management en ideologie; de internationale management congressen 1924-1938
291-310

Curricula vitae
311-314