Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Jaarboek GBT 8 (1991)

Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek
ISSN: 
0920-7724
Volume: 
8


C.A. Davids
De technische ontwikkeling van Nederland in de vroeg-moderne tijd. Literatuur, problemen en hypothesen
9-37

R.F.J. Paping
Timmeren en metselen aan de kerk van Farmsum: werken en verdienen, 1773-1891
38-62

J.L. van Zanden
De introductie van stoom in de Amsterdamse meelfabricage 1828-1855; over de rol van marktstructuren, ondernemersgedrag en de overheid
63-80

H. Lintsen, G. van Hooff en G. Verbong
Werktuigbouw in Nederland in de negentiende eeuw: een techniek zonder beroepsgemeenschap
81-100

J. Nieuwkoop en M. van de Ven
150 Jaar ongestoord knoeien; wetgeving, milieubesef en bodemverontreiniging in Noord-Brabant, 1800-1950
101-121

Joh. de Vries
Wegbereiders van het moderne bedrijfsleven in Nederland 1890-1940
122-135

F.P.A. Gevers
Koloniale bedrijfsvoering in het interbellum; de N.V. Deli maatschappij aan Sumatra*s oostkust, 1918-1940
136-159

H.B.J.M. Mesters
De introductie en verwerking van kunstzijde in de Nederlandse textielindustrie gedurende het Interbellum
160-180

P. van de Laar
De Nederlands-Belgische Ketting- en Kogellagerfabriek te Rotterdam
181-201

G.L. Wackers
Technologische innovatie tijdens de polio-epidemie van 1952 in Kopenhagen; de geboorte van een respirator
202-223

M.G. Baard
Een historisch onderzoek naar de reacties van de Esso-raffinaderij op het milieubeleid van de overheid (1960-1980)
224-247

B. Elzen en D. MacKenzie
The charismatic engineer: Seymour Cray and the development of supercomputing
248-277

Curricula vitae
279-282