Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Jaarboek GBT 7 (1990)

Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek
ISSN: 
0920-7724
Volume: 
7


G.P.J. Verbong
Techniek en wetenschap|: een siamese tweeling
9-34

M.S.C. Bakker
Engeland als leverancier van techniek en technische kennis. Enkele gevallen uit de achttiende en negentiende eeuw
35-53

A.J. Veenendaal Jr.
De kennisoverdracht op het gebied van de spoorwegtechniek in Nederland 1830-1870
54-82

A.R.J.R. Callewaert
Keuze van technologie: een onderzoek naar de invoering van de eerste papiermachine in Nederland bij Van Gelder Schouten en Compagnie
83-101

Marcel Clement en Jeroen Onderwater
Roentgen en Van Vlissingen: twee opstomende industriëlen uit de negentiende eeuw
102-126

J.Th. Lindblad
Bedrijfsgeschiedenis betreffende Nederlands-Indië (1602- 1958)
127-142

E.J. Vermeij
Zoekregels in de ontwikkeling van anaerobe afvalwaterzuivering
143-169

A.H. Scholte
Bankiers en belangenbehartiging: de Amsterdamsche Bankiersvereeniging 1914-1940
170-190

E.S.A. Bloemen
Bedrijfsadviseurs in het interbellum; het Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie van ir. J.M. Louwerse, 1925-1938
191-218

J.A.M. Goedkoop
Handelsvereeniging ‘Amsterdam’ 1945-1958, herstel en heroriëntatie
219-240

Paul van de Laar
Het investerings- en financieringsgedrag van de Rotterdamse rederijen in de periode 1945-1960: een case-study
241-263

Curricula vitae
265-267