Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Nederland Collectiegids

Het zwaartepunt van de Nederlandse verzamelingen ligt van oudsher bij socialisme en arbeidersbeweging in de 19de en 20ste eeuw. Sinds de jaren '70 van de vorige eeuw heeft de sociale beweging zich verbreed met acties rond milieu, mensenrechten, kraken en dergelijke. Ook de nalatenschap van deze nieuwere sociale bewegingen is op het IISG te vinden.
De bibliotheekcollecties bestrijken de veel bredere gebieden van politieke en economische geschiedenis, de geschiedenis van ideeën, sociale toestanden en zorg in Nederland vanaf de vroegmoderne tijd. De Collectie Sociale Documentatie (CSD) omvat materiaal op het gebied van alternatieve en sociale bewegingen, zoals underground- en jongerencultuur, studenten-, kraak- en buurtbeweging, antikernenergie en new agebeweging.

De verzameling is op verschillende manieren ontsloten. Archieven, boeken, periodieken en beeld- en geluidmateriaal zijn te vinden via de IISG catalogus. Het Instituut is bezig zijn belangrjkste archieven en collecties te digitaliseren. Documenten in, bijvoorbeeld, het archief van de SDAP en veel andere zijn online te bekijken via de catalgus.

Contact: Als u een schenking of bruikleen wilt bespreken, neem dan contact op met Frank de Jong fdj@iisg.nl.