Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Tijdschriften IISG online beschikbaar in Delpher

Foto van kantoor Recht voor Allen. Het IISG doet al jaren mee met het Metamorfoze-programma van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om belangrijke Nederlandse kranten en tijdschriften te conserveren en digitaliseren. Een groot aantal titels is nu volledig gepubliceerd op Delpher, de digitale krantensite van de KB.

De jaargangen en artikelen zijn dus ook thuis te lezen en te doorzoeken. In de nu gedigitaliseerde tijdschriften gaat het vooral om negentiende- en begin twintigste eeuwse socialistische kranten (o.a. Recht voor Allen) en vakbondsbladen, o.a. van de NVV, CNV, NAS en de ANDB.  De digitalisering van veel 20e eeuwse vakbondsbladen en socialistische tijdschriften is of komt de komende jaren in uitvoering.

Voor onderzoekers en gebruikers van dit materiaal is dit een enorme sprong voorwaarts!

Op dit moment zijn de volgende tijdschriften van het IISG in Delpher opgenomen:

 • Recht voor Allen (Amsterdam, 1897-1900)
 • Morgenrood, Zondagsblad van Recht voor Allen (Amsterdam, 1888-1900)
 • De Baanbreker. Volksblad voor de provincie Utrecht (Utrecht, 1893-1895)
 • Fries Volksblad (Leeuwarden, 1876-1899)
 • De Nieuwe Tijd. Onafhankelijk sociaal-democratisch weekblad  (Amsterdam, 1893-1894)
 • De Volkstribuun. Orgaan der Volkspartij voor de zuidelijke provinciën (Maastricht, 1890-1895)
 • De Wachter. Socialistisch weekblad voor Groningen en noordelijk Drenthe (Groningen, 1893-1894)
 • De Werkman. Orgaan voor arbeidersvereenigingen (Amsterdam, 1868-1876)
 • Weekblad van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond (Amsterdam, 1894-1958)
 • De Arbeider. Socialistisch weekblad voor de provincie Groningen (Sappemeer, Groningen, 1892-1940)
 • De Syndicalist. Weekblad voor het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond (Amsterdam, 1923-1940)
 • De vakbeweging. Orgaan van het NVV (Amsterdam, 1921-1940, 1945-1960)
 • De Gids. Orgaan van het CNV (Utrecht, 1909-1941, 1945-1960)
 • De Arbeid. Orgaan van het NAS, Nationaal Arbeidssecretariaat in Nederland (Amsterdam, 1905-1940)
 • De Toekomst. Socialistisch weekblad voor Zeeland en Westelijk Brabant (Middelburg, 1893-1923)
 • De Sneeker Courant (Sneek, 1890-1892)
Posted: 
27 June 2017