Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

KNAW 200 jaar

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vierde in 2008 haar tweehonderdjarig bestaan met tal van evenementen en een speciale website. Het thema van het jubileumjaar: 'Magie van wetenschap'. 

Het IISG is sinds 1979 een instituut van de KNAW. Het vormt samen met 16 andere wetenschappelijke onderzoeksinstellingen in de Levens- Geestes en Sociale wetenschappen (1300 medewerkers) de onderzoeksorganisatie van de Akademie. Andere belangrijke taken van de KNAW zijn advisering van de regering en de wetenschappelijke wereld en het bevorderen van internationale samenwerking. Het IISG is één van de grootste instituten van de Akademie en valt onder de Geestes- en Sociale wetenschappen.

Zie voor de activiteiten van de KNAW het jaarverslag 2008.

Het IISG leverde een bijdrage aan de website van KNAW 200 met hoogtepunten uit de magische collectie van het instituut, zoals het Communistisch Manifest, een eerste fotomontage van de Commune van Parijs (1871), propagandaposters uit het tijdperk van Mao Zedong en de drijvende tuinen van Robert Jasper Grootveld.
Daarnaast werd een congres georganiseerd met als thema 'The Abolition of the Slave Trade: Longterm Consequences' - In het jubileumjaar presenteerde het instituut een webexpostitie over de 17e eeuwse illusionist Athanasius Kircher (1602-1680) met werken uit de collectie van de Akademiebibliotheek en een webexpositie met affiches en foto's van Amsterdam als Magisch Centrum in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw uit de IISG/CSD collectie.

Posted: 
24 January 2008