Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Debat: Domela Nieuwenhuis, een romantisch revolutionair

Date: 
30 May 2012
Location: 
Spui 25, Amsterdam
Domela Nieuwenhuis. Een romantische revolutionair

Boekpresentatie en debat georganiseerd in samenwerking met Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

Weinig politici hebben in Nederland zo tot de verbeelding gesproken als de anarchist Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Hij behoorde tot de grondleggers van het socialisme in Nederland en velen zagen in hem een verlosser. Zijn boeken en pamfletten werden in vele talen vertaald.

In zijn nieuwe boek Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Een romantische revolutionair presenteert Jan Willem Stutje Domela als een internationale coryfee, maar laat hij ook de negatieve kant van deze charismatische persoon zien.

Het debat van deze middag wordt toegespitst op het voorwoord van het boek. Hierin vergelijkt historicus Marcel van der Linden het socialisme van Domela Nieuwenhuis met het socialisme zoals dit nu in de politiek wordt bedreven. Hij stelt dat anno 2012 een overtuigend socialistisch alternatief voor het huidige bestel ontbreekt. Het socialisme van Domela Nieuwenhuis kan volgens Van der Linden een inspiratie vormen voor het socialisme van de huidige tijd. Daarvoor is volgens hem een evaluatie van de oude traditie noodzakelijk, die behalve het positieve ook het negatieve onder de loep neemt.

Na het debat wordt het eerste exemplaar van het boek ten doop gehouden.

Moderator: Elsbeth Etty

Jan Willem Stutje is historicus. Hij was als onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, het IISG en aan het biografie-instituut van de Universiteit van Groningen. Eerder publiceerde hij Paul de Groot, de man die de weg wees en in 2007 verscheen Ernest Mandel, Rebel tussen droom en daad, dat vertaald werd in het Engels en Duits. De studie naar het leven van Domela Nieuwenhuis kwam tot stand met een Vidi-subsidie van NWO.

Marcel van der Linden is directeur onderzoek bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en is hoogleraar Geschiedenis van de Sociale Bewegingen aan de Universiteit van Amsterdam. In 2008 ontving hij van de Universiteit van Oslo een eredoctoraat.  In 2009 ontving Van der Linden de René Kuczynski Prijs voor internationale economische en sociale geschiedschrijving voor zijn boek Workers of the World: Essays toward a Global Labor History.

Dennis Bos promoveerde aan de UvA en is universitair docent Vaderlandse Geschiedenis in Leiden. Desalniettemin heeft zijn onderzoek nog altijd betrekking op de politieke cultuur van de linkervleugel van de internationale socialistische arbeidersbeweging, met name in de periode 1870-1940.

Johan Frieswijk is historicus. Hij heeft veel gepubliceerd over de arbeidersbeweging in Friesland. In 2003 werd hij voor zijn gehele werk bekroond met de Joast Hiddes Halbertma-prijs van de provincie Fryslân.

Aanmelden

Toegang tot de lezingen in Spui25 is gratis, wel moet u zich vooraf inschrijven via de website van Spui25.