Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Netherlands - Anticonscription

 • Louis I. Bähler: Correspondentie betreffende het opstellen van het dienstweigermanifest van 1915, adhesiebetuigingen en conceptteksten
 • Bond voor Dienstplichtigen, Bond voor Dienstweigeraars (BVD): opgericht in 1967 als vakbond voor tewerkgestelde dienstweigeraars; 1970 besluit actief in het leger te gaan werken, naam gewijzigd in Bond voor Dienstplichtigen: het archief 1967-1983
 • Joop Flameling: onder meer brieven ontvangen tijdens zijn gevangenschap wegenes dienstweigering 1924
 • Bram Hessels: Brieven en briefkaarten aan dienstweigeraar Hessels in de gevangenis in Den Haag 1930-1931
 • Thei van Laanen: stukken betreffende totaalweigeren 1969-1981
 • G.E.C. Pollé: brieven van gedetineerde dienstweigeraars 1920-1921
 • Project Vooroorlogse Dienstweigeraars (1918-1940): in het kader hiervan werden door studenten totaalweigeraars geïnterviewd; het project werd uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Documentatiecentrum Vrij Socialisme en het IISG. Cassettes met en transcripten van de interviews 1991-1993
 • J. van Rees: onder meer ondersteuning van dienstweigeraars, de gevangenschap van Van Rees juli 1916 naar aanleiding van het ondertekenen van het dienstweigeringsmanifest 1916
 • M.A. Romers: 'Zelfrechtvaardiging' en brieven aan familie tijdens dienstweigering 1918
 • Jan Roosenschoon: Stukken betreffenende het weigeren van de militaire dienst door Roosenschoon 1948-1952
 • Spijkerboorsch leven: handgeschreven blad van de dienstweigeraars in fort Spijkerboor (NH) in 1918; nr 1 eind september 1918 en nr 2 eind oktober 1918; medewerkers waren onder anderen Herman de Man, Henk Eikeboom en Ab Menist
 • Totaalweigerarchief: het archief, 1971-1997
 • Uitgeverij Ravijn: onder meer stukken als uitgever van de Vereniging Dienstweigeraars 1988-1999
 • Vredesopvoeding en antimilitarisme: het archief, 1980-1997
 • André Wiegers: brieven betreffende zijn dienstweigering 1928-1935
 • Erik Wiersma: Correspondentie, 1979-1984; stukken betreffende dienstweigeren en de vredesbeweging; teksten van interviews met en andere stukken betreffende de voormalige dienstweigeraars
 • Hein van Wijk (advocaat): stukken uit de periode 1920-1981: behandelde zaken voornamelijk van dienstweigeraars