Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Migration - Netherlands

A list of all collections on migrant groups based in the Netherlands (archives, sound material, photo collections, web presentations). Text in Dutch only.

Immigrants in The Netherlands

Supranational | Austrians | Belgians | Chileans | Chinese | Germans | Greeks | Indonesians | Iranians | Italians | Kurdish | Moroccans | Polish | Slovenes | Spanish | Surinamese | Turcs

Supranational

Archief Amsterdams / Landelijk Aktiekomitee Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers
Periode: 1975, 1979-1983
Landelijk Aktiekomitee Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers. Opgericht in 1979 tegen de uitvoering van de Wet Buitenlandse Werknemers en bestaande uit buitenlandse arbeidersorganisaties, CPN, PPR, PSP, PvdA en kerkelijke organisaties, waaronder de Raad van Kerken.

Archief Amsterdamse Bestuurdersbond en NVV-District Amsterdam, nr 885-886
Periode: 1965-1976
Stukken betreffende buitenlandse werknemers en een spreekuur voor Italiaanse werknemers.

Archief P.B.Ph.M. Bogaers
Periode: 1975-1980
Stukken betreffende asielzoekers en vreemdelingen in Nederland met name uit het Midden-Oosten c.q. de Islamitische landen.

Archief Buitenlandse Arbeiders Kollektief (Amsterdam)
Periode: 1970-1982
Samenwerkingsverband van diverse Amsterdamse buurtgroepen bestaande uit Nederlanders en buitenlandse arbeiders; ontwikkelde activiteiten als het bezoeken van pensions en het geven van taalonderwijs.

Archief Buitenlandse Persvereniging in Nederland
Periode 1926-1991
1925 opgericht door buitenlandse correspondenten; stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de buitenlandse journalisten die werkzaam zijn in Nederland.

Collectie Sociale Documentatie (CSD)
De Collectie Sociale Documentatie (CSD) bij het IISG omvat materiaal op het gebied van alternatieve en sociale bewegingen, zoals underground- en jongerencultuur, studenten-, kraak- en buurtbeweging, antikernenergie en new agebeweging. Bij deze collectie is er ook materiaal over de gastarbeiders, migranten, buitenlanders, minderheden en grammofoonplaten met etnische muziek.

Fotocollectie Forum
Periode: 1970-1990
Portretteerde verschillende buitenlandse groeperingen in Nederland.
Fotocollectie (niet individueel beschreven foto's)

Archief Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding (ISNO)
Periode: 1988-1993.
1988 opgericht met het doel: 'het stichten en in stand houden van scholen en/of scholengemeenschappen voor onder meer basis, speciaal, voortgezet speciaal, voortgezet en avondonderwijs in Nederland'.

Archief Landelijk Inspraakorgaan Zuid-Europeanen (Utrecht)
Periode: 1988-2001
Opgericht in 1989, stond vanaf 1994 onder leiding van de uit Sardinië afkomstige Dario Secchi.

Archief Henk A.A. Molleman
Periode: 1967-2003
Tweede Kamerlid voor de PvdA 1976-1979; hield zich vooral bezig met de problematiek van de culturele minderheden; woordvoerder bij het debat over de afloop van de acties van Zuid-Molukkers in 1977; vanaf 1979 tot 1990 als topambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken belast met de coördinatie van het minderhedenbeleid; Hoofd stafafdeling Coördinatie van het beleid ten aanzien van de Molukse minderheid in Nederland bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1 maart 1979 tot 1 september 1979; directeur Coördinatie Minderhedenbeleid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, vanaf 1 september 1979; directeur hoofdlijnen minderhedenbeleid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, tot 1990.

Archief Nederlands Centrum Buitenlanders
Periode 1972-1999
Opgericht in 1974; richtte zich op het verbeteren van de maatschappelijke positie van buitenlandse migranten door middel van maatschappelijke beïnvloeding enerzijds en emancipatie van de migranten anderzijds.

Archief Nederlands Hulpcomité voor Tsjechoslowaakse Vluchtelingen
Periode: 1947-1973
Opgericht 1948 probeerde het Comité het leed onder de vluchtelingen uit Tsjechoslowakije maar incidenteel ook uit andere Oost-Europese landen te verzachten, mede door hun emigratieplannen te ondersteunen.

Collectie NOS Programma Paspoort
Periode: 1974-1992
Televisieprogramma van de NOS vanaf 1975 voor buitenlandse werknemers, later immigranten, uit Italië, Joegoslavië, Marokko, Spanje en Turkije.

Archief Paul Öfner
Periode: (1963-) 1977-1989
Stukken betreffende de opvang van zigeuners met name in en rond Lelystad.

Archief Peregrinus (Beverwijk)
Periode: 1956-2004
Opgericht op initiatief van het Bedrijfsapostolaat bij Hoogovens in 1956 ten behoeve van de opvang en begeleiding van buitenlandse werknemers; in 1997 gefuseerd met de Bovenlokale Steunfunktie voor Antillianen, Arubanen en Surinamers (SAS) tot de Stichting Multiple Choice (SMC).
Fotocollectie Peregrinus

Archief De Poort (Den Haag)
Periode: (1947-) 1956-1982 (-1991)
Stichting Haags Katholiek Jongeren Centrum 'De Poort' werd opgericht in 1956; vanaf 1958 bood zij onderdak aan jonge migranten van het platteland; al vanaf 1960 ging het vooral om de opvang van buitenlandse werknemers.
Fotocollectie van Stichting De Poort (Den Haag)

Collectie Remplod - (Reintegration of Emigrant Manpower and Local Opportunities for Development)
Periode: 1973-1978
Onderzoeksproject betreffende de gevolgen van arbeidsmigratie voor de landen of regio's van herkomst, in casu Marokko, Tunesië en Turkije.

Collectie Samenwerkingsverband Onderzoek Zwervende Groepen
Periode: 1868-1985
1985 opgericht door onderzoekers aan de Rijks Universiteit Leiden met als doel de geschiedenis van zigeuners en woonwagenbewoners in Nederland tussen 1868 en 1985 te onderzoeken; de collectie bevat veel onderzoeksmateriaal.

Archief Steunpunt Woonwagenbewoners Zuid-Holland
Periode: 1985-2002
Fotocollectie

Archief Stichting Lau Mazirel (Amsterdam)
Periode: 1969-1997
Vernoemd naar Mr. Lau Mazirel; zette zich in voor mensen die reizend en nomadisch leven; doel was de verbetering van hun rechtspositie van door het geven van juridische steun.

Archief Stichting Multiplex (Amsterdam)
Periode : 1996-2003
Initiatief van kunstenaars uit verschillende landen.
Fotocollectie

Archief Werkgroep Buitenlandse Arbeiders Leiden
Periode: 1969-1974 (-1979)
Opgericht in 1969 door Rinus Penninx en Jan Lucassen.

Archief Werkgroep Internationaal Beleid
Periode: 1975-1980
De Werkgroep Internationaal Beleid (WIB) in Utrecht richtte zich in de tweede helft van de jaren zeventig op wijkgerichte activiteiten, vooral in de wijken Pijlsweerd en Wittevrouwensingel en omgeving; de activiteiten bestonden uit taalonderwijs, hulp bij aanvragen van huursubsidie, kinderbijslag etc. en de bestrijding van organisaties als de Turkse 'grijze wolven', waarbij werd samengewerkt met het Landelijk Aktie Komitee Anti-Fascisme.

Archief Werkgroep Migranten en Media
Periode: 1981-2004
1984 opgericht; hield zich vooral bezig met de berichtgeving in de media over allochtonen, allochtonen in journalistenopleidingen en redacties van kranten en tijdschriften.
Fotocollectie

Webpresentatie Zuideuropese Migranten

Geluidsdocument BG GC6/385-493
Periode: 1995-1999
Interviews voor het proefschrift van Dienke Hondius Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens: aanvaarding en ontwijking van etnisch en religieus verschil sinds 1945 (Signatuur: 2003/323).

Geluidsdocument BG GC6/867-84
Interviews gehouden door W. Willems en L. Lucassen voor het boek Ongewenste vreemdelingen buitenlandse zigeuners en de Nederlandse overheid 1969-1989 (Signatuur: 1991/3399).

NB: Veel foto's over migranten en etnische minderheden in de collecties van Het Vrije Volk en De Waarheid.
Zoek voorts op zoektermen in de IISG catalogus: migranten, etnische minderheden, minderhedenbeleid, buitenlandse contacten...

Austrians

Archief Centraal Comité ter Verzorging van Oostenrijksche Arbeiderskinderen in Nederland
Periode: 1920-1922
Opgericht in 1920 door de SDAP en de vakbeweging met als doel de tijdelijke huisvesting van Oostenrijkse kinderen in Nederland; zorgde verder voor geldelijke steun en het inzamelen van kleding.

Belgians

Archief Dora de Jong
Periode: 1914-1939
Jong, Teodora (Dora) P. de (1877-1946). Voorzitster van het comité Belgische Vluchtelingen in Nieuwendam; actief in drankbestrijdersorganisaties; later secretaresse van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers 1919-1940. Inhoud: brieven van Belgische vluchtelingen.

Chileans

Archief Max Arian
Periode: 1972-1989
Betrokken bij het op initiatief van de Chileense balling en schrijver Ariel Dorfman opgerichte Centrum voor Chileense Cultuur in Amsterdam.

Archief Centrum voor Chileense Cultuur (CCC)
Periode: (1978-) 1981-1988
Opgericht in 1977; wilde bijdragen aan de bewustwording van het Nederlandse publiek voor de marginale cultuur van Chili en tevens podium zijn voor naar Nederland uitgeweken ballingen.

Archief Kommissie voor Opvang en Begeleiding van vluchtelingen uit Chili
Periode: 1976-1977
De Kommissie ving de eerste vluchtelingen uit Chili op die na de Staatsgreep tegen Allende in 1973 door de Nederlandse regering waren uitgenodigd.

Chinese

Archief Chung Hwa Hui ('De Chineezen-Vereeniging in Nederland')
Periode: 1911-1963
Opgericht in 1911 als Vereniging van Chinese studenten in Nederland.

Fotocollectie Ab Koers, Chinatown Amsterdam

Webpresentatie Chinese spoorzoekers in Nederland

Germans

Archief Barbara Henkes
Periode: 1973-1991
Kopieën van transcripties, brieven en enquête formulieren voor onderzoek naar Duitse dienstmeisjes in de jaren 1920-1950 in Nederland, 1986-1991.

Geluidsdocument BG GC6/599-747
Periode: 1982-1992
Interviews voor proefschrift van Barbara Henkes: Heimat in Holland : Duitse dienstmeisjes 1920-1950 (Signatuur: 1997/6171).

Webpresentatie Freie Presse
Orgaan voor emigranten vanuit de Duitse sociaal-democratie 1940-1945.

Greeks

Archief Dimitra Sideris
Periode: 1936-1995
Typescript en correspondentie over haar boeken en stukken over de Griekse gemeenschap in Utrecht.

Webpresentatie Een Griekse ondernemer in Utrecht

Indonesians

Archief Joop Morriën
Periode: (1907-) 1940-2009
biografische informatie over Indonesische politieke vluchtelingen in Nederland. Indonesische communisten die ten tijde van de staatsgreep van Suharto in 1965 in het buitenland waren of uit Indonesië wisten te ontkomen, konden niet naar huis terug. Velen kwamen via Peking of Moskou naar Nederland. Veel van deze Indonesische communisten c.q. vluchtelingen vestigden zich in Amsterdam Zuidoost (Bijlmer), Diemen, Duivendrecht, Amstelveen etc. Voor het archief van het Komitee Indonesië geldt dit waarschijnlijk ook: primair gericht op Indonesië maar ook informatie over de Indonesische gemeenschap in Nederland.

Archief Stichting Hulp aan Papua’s in Nood (HAPIN)
Periode: (1956-) 1967-2005 (-2006)
De HAPIN is primair gericht op hulp aan de Papua’s in Papua, maar bevat ook veel informatie over de Papua-gemeenschap in Nederland.

Geluidsdocument BG GC6/508-98
Periode: 1996-1998
Interviews met 'Indische Nederlanders' voor het boek van Wim Willems De uittocht uit Indië 1945-1995. (Signatuur: 2001/3275).

Webpresentatie Indisch leven

Webpresentatie Den Haag van Oost- naar West-Indische Stad

Iranians

Archief Vereniging van Iraanse Vluchtelingen in Nederland (Amsterdam)
Periode: 1984-2000
Opgericht in 1984 met als doel de participatie van Iraniërs in alle geledingen van de Nederlandse samenleving te bevorderen met instandhouding van de Iraanse culturele tradities.

Italians

Archief Vereniging van Italiaanse IJsbereiders in Nederland (ITAL)
Periode: 1973-2005

Webpresentatie Terrazzieri in Olanda

Kurdish

Archief Silvio van Rooy
Periode: 1948-1982
Publicist, medeoprichter van de International Society Kurdistan (ISK) in 1960; hield zich voornamelijk bezig met onderzoek en publiciteit over Koerdische zaken en geschiedenis.

Archief Stichting Nederland-Koerdistan (Amsterdam)
Periode: 1973-1997
Opgericht in 1991 om de kennis over Koerdistan te vergroten, humanitaire hulpverlening te bevorderen en op te komen voor de rechten van het Koerdische volk.
Fotocollectie International Society Kurdistan/Silvio van Rooy

Moroccans

Archief KMAN Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland
Periode: 1982-1999
Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN) werd in 1975 opgericht als een belangenorganisatie voor Marokkaanse gastarbeiders in Nederland.

Archief Ineke van der Valk
Periode: 1975-1995
Actief in migrantenbeweging; opbouwwerker in stadsvernieuwingswijken in Amsterdam en Utrecht; schreef Van migratie naar burgerschap. Twintig jaar Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland, 1996. (Signatuur: 1996/6101)

Webpresentatie Marokkaanse Spoorzoeksters

Webpresentatie Marokkaanse pioniers

Polish

Archief Franciszek Lyskawa
Periode: 1945-1996
Lyskawa belandde aan einde Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant. Bevat veel informatie over Poolse gemeenschap rond Eindhoven.

Slovenes

Collectie Sloveense Arbeidsmigranten in Limburg
Periode (1910-) 1931-1990
In de twintigste eeuw kwamen Slovenen naar Zuid-Limburg om als mijnwerker in de steenkoolmijnen te werken; deze Slovenen organiseerden zich in plaatselijke St. Barbara-Verenigingen.

Webpresentatie Slovenen in Nederland

Spanish

Collectie Spaanse Gastarbeiders in Nederland Collectie
Periode: 1958-2001

Geluidsdocument BG GC7/20-22
Interview met F. Avila in het kader van onderzoek voor de doctoraal scriptie van Sjoerd Olfers naar de achtergronden van de Spaanse migratie naar Nederland in de jaren zestig en zeventig.

Geluidsdocument BG GC7/23-25
Interview met L. Calle voor de doctoraal scriptie van Sjoerd Olfers 'Arbeidsmigrant of vluchteling?: een verkenning van onderzoek naar de achtergronden van de Spaanse migratie naar Nederland in de jaren zestig en zeventig'.

Surinamese

Collectie Klaas Breunissen
Periode 1964-1983
Klaas Breunissen verzamelde documenten over het dekolonisatieproces en over de Surinaamse gemeenschap in Nederland.

Collectie Suriname Komité
Periode: 1968-1977
In 1970 ontstaan uit het in 1969 opgerichte Aluminium-comité, als samenwerkingsverband van Surinamers en Nederlanders; documentatie over Surinamers in Nederland.

Webpresentatie Zusters uit Suriname

Webpresentatie Surinamers: de keuze van Daan

Turcs

Archief Alternatif Turks Jongeren Centrum
Periode: 1985-1997
Alternatif had als doel het voorbereiden van Turkse jongeren tussen de 13 en 22 jaar op de multiculturele samenleving door middel van kunst, cultuur en zelfontplooiing.

Archief Devrimci Işçi in Nederland
Periode: 1976-1987
Devrimci Işçi (Revolutionaire Arbeiders) in Nederland; marxistisch solidariteitscomite met linkse activisten in Turkije; vooral actief na de staatsgreep in Turkije in 1981.

Archief Mustafa Dokudur
Periode: 1934-1940, 1969-2004
Kwam in 1964 naar Nederland als 'gastarbeider'; medeoprichter van het Turks Cultureel Centrum (TKM - Türk Kültür Merkezi) en de Nationalistische Turkse Arbeiders Vereniging (Milliyetçi Türk İşçileri Birl).

Archief Jak den Exter
Periode: 1974-2001
Studeerde culturele antropologie en Turkologie; werkte bij de Stichting Peregrinus.

Archief Turan Gül
Periode: 1971-1997
Kwam als gastarbeider naar Zaandam 1971; correspondent voor Turkse kranten Tribün en Hürriyet.
Fotocollectie van Turan Gül over de Turkse gemeenschap in Zaandam

Archief Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT)
Periode: 1985-1998
Opgericht in 1985 door de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland-HTIB, de Turks-Islamitische Culturele Federatie-TIKF, de Stichting Islamitisch Centrum Nederland-SICN en de Federatie van Turkse Sportverenigingen in Nederland-HTSKF) in Nederland

Archief Ed van Thijn, nr 335-336
Periode: 1997, 1999-2003
Stukken betreffende de Familie Gümüs en stukken betreffende het asiel- en migratievraagstuk

Collectie Turks Theater in Nederland
Periode: 1974, 1982-2007
Vanaf het begin van de jaren tachtig is door personen met een Turkse culturele achtergrond theater gemaakt in Nederland; het ging daarbij om producties die vanuit zeer uiteenlopende ambities werden gemaakt vaak op initiatief van zelforganisaties van Turkse migranten, zoals de Turkse Arbeiders Vereniging in Nederland (HTIB) en met de steun van Nederlandse welzijnsorganisaties en theaterinstellingen, zoals de Stichting Interculturele Projecten op Theatergebied (STIPT).

Archief Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB)
Periode: (1965-) 1974-2000
Hollanda Türkiyeli Isçiler Birligi, de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland, opgericht 1974 met als doel de Turkse arbeiders te betrekken in de strijd voor een onafhankelijk en democratisch Turkije en het organiseren van Turkse arbeiders.
Fotocollectie HTIB

Archief Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB) - Afdeling Nijmegen
Periode: 1988-1995

Collectie Turkse Islamitische Bewegingen in Nederland
Periode: 1981-1986
Een kleine collectie betreffende o.a. Turkse Islamitische organisaties in Nederland en Duitsland.

Archief Turkse Vrouwenvereniging in Nederland (HTKB)
Periode: (1972-) 1975-1995
Hollanda Türkiyeli Kadinlar Birliği (HTKB) (Turkse Vrouwenvereniging in Nederland) werd opgericht in 1974 als landelijke belangenorganisatie van Turkse vrouwen in Nederland, onderhield nauwe contacten met de HTIB, opgeheven in 1995.
Fotocollectie HKTB

Webpresentatie Turkse Gastarbeiders