Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 56 (1993)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1993
Volume: 
56


Hille de Vries
Ter inleiding
1-2

Henk van Zon
Milieugeschiedenis, een vak apart
3-16

Jan Bieleman
Landbouw en milieu als spanningsveld
17-31

Jurgen Nieuwkoop
Bodemverontreiniging, een ongewenste erfenis
32-44

Jan van den Noort
Alles stroomt - stadswater op de voet gevolgd
45-59

H. de Vries
Economische theorie en instituties in het economisch leven
60-62

M.M.G. Fase
De wisselwerking tussen monetair denken en monetaire instituties in Nederland
63-74

W. Albeda
Geschiedenis van de overlegeconomie in Nederland
75-80

A. Jolink
De Mechanisering van het Wereldbeeld II: de ontwikkeling van de Centraal Economische Plangedachte in Nederland
81-93

H. Ruitenbeek
"Byna te arm tot schouwburgtydverdryf". Sociale geleding en levensstandaard van het publiek in de Amsterdamse stadsschouwburg in de eerste helft van de negentiende eeuw
94-149

J.C.G.M. Jansen
De landbouw aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens aan het einde van de achttiende eeuw
150-182

H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Het diversificatie proces bij de boterkleursel producenten L. en F. van der Grinten in Venlo voor 1918
183-222

O.G.H.M. Klabbers
De ontwikkeling van het wasserijbedrijf in Nederland tussen 1890 en1940 en de opkomst van werkgevers- en werknemersorganisaties
223-249

Paul Brusse
Economische structuur en inkomens ontwikkeling in Amersfoort, 1890-1930
250-288

H.J. de Jong en R.B.M. Oude Vrielink
Produktie en arbeidsproduktiviteit in de voedingsmiddelenindustrie in Nederland 1918-1939
289-339

Curricula vitae
340-343