Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Jaarboek voor economische-, bedrijfs- en techniekgeschiedenis

In 1994 zijn het Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek en het Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek samengesmolten tot het NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis.