Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 55 (1992)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1992
Volume: 
55


H.F.J.M. van en Eerenbeemt
De Bataafse tijd en Goldberg in economisch zoeklicht
1-2

P.M.M. Klep
Researchwaarde en toegankelijkheid van het beschrijvende bronnenmateriaal uit de Bataafs-Franse tijd
3-14

A.M. van der Woude
Ontstaan en plaatsbepaling van de Goldberg-enquête
15-28

B.J. van Elderen
Van structuur naar ontsluiting
29-34

K.P.J. Janse
De koptienden als bron voor de economische geschiedenis van het Gooi, 1500-1850
35-74

L.D. Westera
Boekhouding en management bij de Verenigde Oostindische Compagnie
75-104

C. Lesger
Lange-termijn processen en de betekenis van politieke factoren in de Nederlandse houthandel ten tijde van de Republiek
105-142

L.A. van Prooije
Dordrecht als centrum van de Rijnse houthandel in de 17e en 18e eeuw
143-158

C. Trompetter
Bevolkingsontwikkeling, textielnijverheid en armoede. Een nieuwe visie op de demografische geschiedenis van Twente, 1675-1795
159-188

H.P.H. Nusteling
Kritische beschouwingen aangaande de Amsterdamse volkstellingen in de periode 1795-1859
189-235

Curricula vitae
237-238