Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 53 (1990)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1990
Volume: 
53


C.A. Mandemakers en J.L. van Zanden
Lengte van lotelingen en het nationaal inkomen. Schijnresultaten en misvattingen
1-23

P. van Stuijvenberg
Economische geschiedenis en ecologie
24-29

L.A. van Prooije
De invoer van Rijns hout per vlot 1650-1795
30-79

R.F.J. Paping
De nijverheid op het Groninger platteland 1860-1880. Bedrijfsstructuur en loonontwikkeling
80-116

S. Dubelaar
Een Amsterdamse likeurfabriek. Afzet, vermogen en winst bij Wijnand Fockink, 1870-1910
117-143

J.A.W. van Poortvliet
Het beleggingsgedrag van het echtpaar Kwist, 1900-1940
144-166

J.M. Vermeulen
De eerste jaren van de Leidse elektriciteitscentrale, 1907-1914
167-190

J.H. Nekkers en W.H. Salzmann
Een ‘heilzaam orgaan in ons staatsleven’? De Economische Raad als deskundigencollege, 1932-1938
191-224

P.M.J.L.P. Colette
De geordende bouwnijverheid. Het ontstaan van vier bouwstichtingen en hun gebruik van wiskunde, 1940-1946
225-239

W.J. Dercksen
Industrialisatiepolitiek rondom de jaren vijftig
240-252

A.J. Ouweneel
De gobernador de indios en de gesloten boerengemeenschap in Centraal-Mexico in de achttiende eeuw
253-304

A. van Aelst
Lucifers en kramerijen. De Japanse entree op de Indonesische afzetmarkt
305-327

De schrijvers
328-330