Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 52 (1989)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1989
Volume: 
52


J.F.E. Bläsing
Bedrijfsgeschiedenis in het spanningsveld tussen opdracht en wetenschappelijk onderzoek
1-10

F.A.M. Messing
Geen spanningsveld, wèl spannende verkenningen bij het onderzoek naar de sluiting van de Staatsmijnen in Limburg
11-30

A.K.L. Thijs
Bedrijfsgeschiedenis in België: peiling naar de ontwikkeling van mentale achtergronden
31-41

B. Brüninghaus
Unternehmensgeschichte im Spannungsfeld zwischen Auftragsforschung und Wissenschaft in Deutschland am Beispiel einer Veröffentlichung zur Geschichte der Daimler-Benz A.G. im Dritten Reich
42-50

W.G.Ph. van der Heyden
Het ondernemen van bedrijfsgeschiedenis: de modale invalshoek
51-58

J.J.M. Beenakker
De beheersing van het binnenwater. Gevolgen voor het grondwatergebruik in westelijk West-Friesland, 1250-1650
59-71

L. Soltow
Income and wealth inequality in Amsterdam, 1585-1805
72-95

P. Nagtegaal
Stadsfinanciënen stedelijke economie. Invloed van de conjunctuur op de Leidse stadsfinanciën, 1620-1720
96-147

N.J.P.M. Bos
Rijkdom in revolutietijd. Oude en nieuwe rijken te Maastricht 1795-1814
148-197

C.A. Davids
Vrijwilligers en hegemonie. De Rotterdamse vrijwillige brandweer in vergelijkend perspectief, 1857-1969
198-230

J.Th. Lindblad en J.L. van Zanden
De buitenlandse handel van Nederland, 1872-1913
231-269

C. Trompetter
On entrepeneurship and capitalism. Joseph Schumpeter and Max Weber on the role of the entrepeneur in capitalist development
270-287

W.L. Korthals Altes
De ontwikkeling van het transferprobleem en de Duitse herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog
288-303

M.J.E. Blauw
Starten in crisistijd. Het wel en wee van beginnende ondernemingen in de jaren dertig in het gebied van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Veendam
304-324

De schrijvers
325-326