Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 50 (1987)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1987
Volume: 
50


H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Het groene front in een gouden rand. 50 delen jaarboek NEHA 1915-1987. A. Het jaarboek in het zilver, 1915-1952
1-31

P. Holthuis
Deventer in oorlog. Economische aspecten van de militaire conjunctuur, 1591-1609
32-50

J.L. van Zanden
Economische groei in Nederland in de negentiende eeuw. Enkele nieuwe resultaten
51-76

J.W. Schot
Het meekrapbedrijf in Nederland in de negentiende eeuw opnieuw bezien in het licht van het industrialisatiedebat
77-110

C.J.M. Potting
De muntvoorziening in Nederlands-Indië, 1877-1913
111-144

G.D. Homan
That ‘beautiful tobacco’: The Sumatra cigar wrapper and the American tariff, c. 1880-1941
145-156

W.L. Korthals Altes
Een gentlemen's disagreement. Het geschil tussen De Nederlandsche Bank en De Javasche Bank in de jaren1922-1924 over de uitkering van goudwinsten
157-185

J.J. Seegers
Produktie en concurrentievermogen van de Nederlandse industrie in het Interbellum
186-211

Bijdragen in de Jaarboeken, deel 41-50
212-221

De schrijvers
222-223