Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 49 (1986)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1986
Volume: 
49


H.J. Hoes
Voorgeschiedenis en ontstaan van het Financieele Dagblad, 1796-1943
1-43

Michael J. Wintle
"Dearly won and cheaply sold". The purchase and sale of agricultural land in Zeeland in the nineteenth century
44-99

R.E.M. van Vuurde
Het arbeidsethos in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging, 1868-1885
100-146

Th.L.M. Engelen
Vruchtbaarheid in het Malthusiaanse tijdperk: Nederlands-Limburg, 1879-1889
147-164

R. Lenstra
Jacob Theodoor Cremer, het koloniaal beheer en het Nederlandse belang in Atjeh
165-216

T.B. Halbertsma
De logica achter de lange golf. Verklaringsgronden voor langdurige perioden van groei en stagnatie in de industriële economie
217-269

Dick E.H. de Boer
Levensbericht Hubertus Petrus Henricus Jansen
270-273

De schrijvers
274-274