Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 48 (1985)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1985
Volume: 
48


R.C.W. van der Voort
De betekenis van de micro-computer voor de economisch-historische wetenschap
1-7

L. Noordegraaf
Het platteland van Holland in de zestiende eeuw. Anachronismen, modelgebruik en traditionele bronnenkritiek
8-18

Wantje Fritschy
Overheidsfinanciën als uiting van het "institutioneel onvermogen" van de achttiende-eeuwse Republiek
19-47

H. van der Meulen
Nederlanders en hun voeding 1852-1977
48-70

J.D. Tracy
The taxation system of the county of Holland during the reigns of Charles V and Philips II
71-117

F. Snapper
Een voorlopige reconstructie van de scheepvaartstatistiek van Holland, 1741-1794
118-129

H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Zijdeteelt in de tweede helft van de 18e eeuw; mr. W.H. van Hasselt als stimulator van een innovatie
130-149

W.G. 't Hart en P.C. van Royen
Het smakschip ‘De Neufville van der Hoop’. Een onderzoek naar de rendabiliteit van Nederlandse vrachtvaart in de achttiende eeuw
150-168

H. Klompmaker en D. Mulder
De treinreiziger in de literatuur. Een historisch consumentenonderzoek aan de hand van Nederlandse literatuur, 1830-1980
169-181

J.Th. Lindblad
Strak beleid en batig slot. De Oost-Borneo Maatschappij, 1888-1940
182-211

Jos Delbeke and Stefan Greefs
A quantitative economic history of Antwerp in the 19th and 20th century
212-232

J.R. Bruijn
De Nederlandse Maatschappij voor de walvisvaart, 1946-1967
233-257

De schrijvers
258-259