Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 47 (1984)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1984
Volume: 
47


Ten geleide
ix-x

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, P.W. Klein en R.C.W. van der Voort
J.H. van Stuijvenberg: de persoon en zijn werk
xi-xviii

R.C.W. van der Voort
Systematische data-invoer bij economisch- historisch onderzoek: een verwaarloosd probleem
1-12

J.A. Hartog en M.C.J. Bongers-Huizer
Quantitatieve methoden in de geschiedenis: nog eens
13-22

H.W. Lambers
De prijsleer onder innovatie
23-34

W.H. Berghuis
Messiaanse verwachtingen in het kapitalisme
35-44

E.J. Fischer
Economische theorie en historisch onderzoek; de theorie der prijsvorming en de loonontwikkeling op de Twentse arbeidsmarkt 1865-1930
45-66

J.A. Faber
Scheepvaart op Nederland in een woelige periode: 1784-1810
67-78

J.Th. Lindblad
Structuur en mededinging in de handel van de Republiek op de Oostzee in de achttiende eeuw
79-90

H.F.J.M. van den Eerenbeemt
De "blaauwe dood" als impuls tot maatschappelijke vernieuwing
91-104

Hille de Vries
Enkele aspecten van de agrarische arbeidsmarkt in Nederland: 1850-1900
105-121

H.J. Scheffer
De kosten van de Nederlandse krant. Een halve eeuw theorie en praktijk
122-135

A.F. Manning
Oorlog, uitgaan en sport: zomer 1914
136-146

H. van Capelle
De Nazi economie
147-163

Th. van Tijn
Solidarnosc gezien in het licht van de geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging
164-176

B.H. Slicher van Bath
Het Latijns-Amerikaanse goud en zilver in de koloniale tijd
177-194

P.W. Klein
Japanse rendementen in de achttiende eeuw; innovatie en inertie
195-204

P.C. Emmer
Veranderingen op de Surinaamse arbeidsmarkt gedurende de negentiende eeuw; Smith en Marx in West-Indië
205-221

H. Baudet
Over thesen en genen
222-232

B.T.J. Bakker, E.J. Hiitipeuw-Palyama, B.J. Koopman
Bibliografie Dr. J.H. van Stuijvenberg
233-238

De schrijvers
239-241

Lijst van intekenaren
243-246