Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 38 (1975)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1975
Volume: 
38


G.A. Hoekveld
Theoretische aanzetten ten behoeve van het samenstellen van maatschappijhistorische modellen van de verhouding vanstad en platteland in de nieuwe geschiedenis van Noordwest-Europa
1-47

D.E.H. de Boer
De verhouding Leiden-Rijnland, 1365-1414. Veranderingen in een relatie
48-72

J.C.G.M. Jansen
De relatie tussen stad en platteland rond Maastricht in de 18e eeuw en in het begin van de 19e eeuw. Een terreinverkenning
73-94

H.K. Roessingh
Stad en platteland in de economisch-sociale wisselwerking: de inlandse tabaksteelt in de 17e en het begin van de 18e eeuw
95-108

Hille de Vries
Absenteïsme van grootgrondbezitters in Nederland, 1850-1890
109-123

P. Kooy
Stadsgeschiedenis en de verhouding stad-platteland
124-140

J.R. Bruijn en C.A. Davids
Jonas vrij. De Nederlandse walvisvaart, in het bijzonder de Amsterdamse, in de jaren 1640-1664
141-178

H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Het huwelijk tussen filantropie en economie. Een patriotse en bataafse illusie (II)
179-255

F.J.A. Broeze
A challenge without response. Holland and the transpacific route to East Asia after 1815
256-279

Joel Mokyr
Capital, labor and the delay of the industrial revolution in the Netherlands
280-299

Arnold S. Levine
The structure of scientific and technical education in Britain, 1859-1899
300-334

Levensberichten
335-336

D.A.Wittop Koning
Levensbericht Robert James Forbes
337-339

F.A. Brekelmans
Levensbericht A. Hallema
340-341

De schrijvers
342-343

Errata
344-344