Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 37 (1974)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1974
Volume: 
37


Joh. de Vries
De stand der bedrijfsgeschiedenis in Nederland
1-22

Th.P.M. de Jong
Van wie is de geschiedenis? Kansen en vraagstukken van een bijkans voltooide bankgeschiedenis
23-43

P.C. Emmer
Engeland, Nederland, Afrika en de slavenhandel in de negentiende eeuw
44-144

J.A. de Jonge
Delft in de negentiende eeuw. Van "stille nette" plaats tot centrum van industrie
145-247

G.C.P. Linssen
De jonge jaren van bouwmeester Cuypers
248-268

I.J. Brugmans
Het raadsel van de lange golven
269-284

Annemiek Luysterburg
Gedwongen winkelnering in Noord-Brabant, 1870-1920, in het bijzonder getoetst aan de ontwikkeling in de schoen-, textielen sigarennijverheid
285-348

Levensberichten
349-350

Levensbericht Dirk Hudig L. Jzn.
351-354

De schrijvers
355-355