Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 36 (1973)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1973
Volume: 
36


N.H. Schneeloch
Die Bewindhebber der Westindischen Compagnie in der Kammer Amsterdam 1674-1700
1-52

J. Postma
West African exports and the Dutch West India Compagnie, 1675-1731
53-74

H.F.J.M. van den Eerenbeemt
‘De rode dood’ in stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch; een dysenterie-epidemie in de jaren 1779-1783
75-101

J.C. Riley
Life Annuity-Based Loans on the Amsterdam Capital Market toward the End of the 18th Century
102-130

P.W. Klein
Het bankwezen en de modernisering van de Nederlandse volkshuishouding tijdens de tweede helft van de 19e eeuw
131-145

P.C. Emmer
Engeland, Nederland, Afrika en de slavenhandelinde negentiende eeuw
146-215

A. Postma
Een onbekende enquête uit 1877
216-260

A. Postma
Een enquête uit 1883
261-276

H.J.M. van den Akker
Een eeuw Bredase gasfabriek 1858-1958
277-344

Levensberichten
345-346

J.M.G. van der Poel
Levensbericht N.G. Addens
347-350

T.S. Jansma
Levensbericht W.F.H. Oldewelt
351-354

W.A. Zyp
Levensbericht A. Zyp
355-355

De schrijvers
356-356