Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Jaarboek 33 (1970)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1970
Volume: 
33


Inleiding
vii-viii

H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Van aalmoes naar werkverschaffing. Nieuwe ideeën over bestrijding van het pauperisme te 's-Hertogenbosch bij de overgang van de 18de naar de 19e eeuw
1-26

W. Meyer, J.W.B. van Overhagen en P. de Wolff
J.W.B. van Overhagen en P. de Wolff, De financiën van de Nederlandse provinciën en gemeenten in de periode 1850-1914
27-66

H.A.M. van Asten
De Spyker van de weg gereden
67-118

W.M.Zappey
Levensberigt betrekkelijk mijne werkzaamheden voor het publiek en hetgeen hierop invloed had [door Jan Kops, 1839]
119-166

J.H. van Stuijvenberg
Rostow's groeifasenen hun gebruik in de praktijk van de economische geschiedschrijving
167-185

P. van Schaik
De economische betekenis van de turfwinning in Nederland (II)
186-235

I. Vellekoop
Inventaris van het archief van de familie Sillem
236-262

Levensberichten
263-264

Levensbericht J.G. van Dillen
265-270

B. Kolff
Levensbericht N. Kolff
271-272