Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Tijdschriften

Het Nederlandsch Economisch Historisch Archief (NEHA) heeft vanaf de oprichting in 1914 tot 2003 diverse jaarboeken en andere periodieken uitgegeven. Al deze uitgaven zijn gedigitaliseerd in het kader van het 100-jarig bestaan (1914-2014) en via de inhoudsopgaven hieronder te vinden. Het gaat om ruim 800 artikelen en 1.200 recensies, kronieken en verslagen. Alles bij elkaar ruim 30.000 doorzoekbare pagina’s.

Economisch-Historisch Jaarboek, 1915-1970 (32 delen)
Vanaf 1915 verschijnt het Economisch-Historisch Jaarboek als verenigingsorgaan. Vanwege het groen linnen omslag met goudopdruk kreeg dit jaarboek in de wandeling als snel de bijnaam het ‘Groene jaarboek’. Dit jaarboek verscheen eerst jaarlijks, daarna onregelmatig.
Alle artikelen zijn beschikbaar via iisg.amsterdam/en/collecties/neha-tijdschriften

Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, 1970-1993 (23 delen)
Met de naamsverandering vanaf deel 33 (1970/1971) wilde de redactie van het jaarboek tot uitdrukking brengen “dat de inhoud van het Jaarboek ruimer is dan de vroegere titel deed vermoeden”. 
Alle artikelen zijn beschikbaar via iisg.amsterdam/en/collecties/neha-tijdschriften

NEHA-Bulletin. Orgaan ten behoeve van de economische geschiedenis in Nederland, 1987-2003 (34 nummers)
Met (historiografische) bijdragen, boekbesprekingen, literatuursignaleringen en kronieken in een twee maal per jaar verschijnend bulletin beoogde het NEHA leden te informeren over actuele ontwikkelingen op het vakgebied. Het NEHA-Bulletin vervulde daarmee een complementaire functie ten opzichte van het jaarboek. 
Alle artikelen zijn beschikbaar via iisg.amsterdam/en/collecties/neha-tijdschriften

Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 1984-1993 (10 delen)
Doel van dit jaarboek (in de wandeling aangeduid als het blauwe jaarboek) was het bieden van een publicatieplatform voor onderzoek naar de geschiedenis van de techniek en bedrijfsgeschiedenis in ruime zin. 
Alle artikelen zijn beschikbaar via iisg.amsterdam/en/collecties/neha-tijdschriften

Economic and Social History in the Netherlands, 1989-1996 (7 delen)
Doel van deze Engelstalige reeks was “improving the international exchange of research on Dutch economic and social history in its broadest sense, including the history of its former colonies. (…) The journal will report the results of research carried out by Dutch scholars which have an explicit link to the international debates in economic and social history […].” 
Alle artikelen zijn beschikbaar via iisg.amsterdam/en/collecties/neha-tijdschriften

NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis, 1994-2003 (10 delen)
In 1994 zijn het Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek en het Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek samengesmolten tot het NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis
Alle artikelen zijn beschikbaar via iisg.amsterdam/en/collecties/neha-tijdschriften

Vanaf 2004 geven het NEHA en het IISG samen het Tijdschrift voor Sociale en Economische  Geschiedenis (TSEG) (Low Countries Journal of Social and Economic History) uit. Dit tijdschrift is voortgekomen uit een fusie tussen het NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis en het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (1975-2003).