Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Friends Meeting

The next meeting of the Friends is on:

Donderdag 31 januari 2019, Locatie: IISG, Cruquiusweg 31 1019 AT  Amsterdam

14.00 - 14.45 Algemene Vriendenvergadering
Tijdens de Algemene Vriendenvergadering zal Henk Wals ons bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het IISG. U kunt als Vriend direct met de directie van het IISG van gedachten wisselen.
15.00 - 15.05 Welkom door Huub Sanders, coördinator Vrienden van het IISG
15.05 - 16.05 presentatie van recent (en eerder) aangeworven collecties van het IISG
16.15 - 17.15 Lezing “Een reflectie op mijn zoektocht naar de geschiedenis van het wonderbaarlijke IISG”.

De lezing wordt tijdens deze middag verzorgd door Huub Sanders. Hij vertelt iets over zijn onderzoek naar de geschiedenis van het IISG dat vrijwel is afgerond. In 20 minuten vertelt hij wat over de achtergronden en zijn persoonlijke motivatie. Ook zal in kort bestek de grote lijn van deze geschiedenis, zoals hij dat ziet, worden verteld. Maar ook komen zaken aan de orde als welke problemen kwam hij tegen, is zo’n onderzoek wel relevant en kan je er iets van leren?
Hierop volgt commentaar van 10 minuten per persoon van drie mensen die vanuit verschillende hoeken iets met het IISG te maken hebben of hebben gehad:

Ariadne Schmidt, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden in de  geschiedenis van de stadscultuur, in het bijzonder van Leiden. In haar carrière heeft het IISG een belangrijke rol gespeeld.

Mariëtte Wolf, vanuit het NIOD programmaleider 'Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950', maar natuurlijk ook bekend (tot 2002) als directeur van het Nederlands Persmuseum en daardoor vertrouwd met het IISG

Annette Mevis, archivaris van Atria. Zij heeft met vele IISG-ers nauw samengewerkt en schreef een artikel over de gedeelde geschiedenis van IAV (de voorloper van Atria) en IISG.
 

17.15 Borrel

Read about the past meeting(s):