Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Over de Vrienden

Het IISG
Sinds 1935 stelt het instituut het culturele erfgoed van de arbeidersbeweging en andere emancipatorische groepen en stromingen veilig. Vaak op die plekken waar het het meest wordt bedreigd. Aan de Cruquiusweg in Amsterdam worden meer dan 3000 archieven bewaard. Denk aan documenten van Marx en Engels, Kautsky en Bernstein, Bakunin en Trotskij, Guesde en Turati, Pankhurst en Goldman, Domela Nieuwenhuis en Troelstra, Sneevliet en Den Uyl. Maar ook voor organisaties als de Socialistische Internationale, het IVVV, het EVV en Amnesty International, maar ook voor de PvdA, de FNV en het CNV is het IISG de vaste archiefbewaarplaats.

Actief optreden bracht ontelbare documenten uit Latijns Amerika, Oost-Europa, het Midden-Oosten, de Kaukasus en grote delen van Azië naar Amsterdam. In de afgelopen jaren zijn daarnaast vele honderdduizenden documenten van kritische nieuwsgroepen op het Internet verzameld. De bibliotheek en de audiovisuele collectie bevatten eveneens talloze unica en semi-unica, vooral onder de periodica, foto's en affiches. Al het materiaal is online te vinden op onze website. Kortom, het IISG is zowel voor bewegingen als voor het onderzoek al 75 jaar onmisbaar.

Financiering
Vanaf het allereerste begin is het beheer van de collecties ondergebracht in een stichting. Deze privaatrechtelijke vorm is gekozen om de politieke onafhankelijkheid te benadrukken en zo de diversiteit van de verzamelde bronnen te waarborgen. Vandaar ook dat de eerste financieringsbron particulier van aard was: zonder de verzekeringsmaatschappij De Centrale was het IISG er nooit geweest en had het zijn belangrijkste reddingsoperaties nooit kunnen uitvoeren. Tegenwoordig worden de exploitatielasten van het Instituut grotendeels door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen gedekt, terwijl de Stichting IISG via de Koninklijke Bibliotheek een subsidie voor het onderhoud van de collecties ontvangt. Projectgelden vormen een derde bron van inkomsten: het gaat daarbij om het uitvoeren van specifieke taken, veelal onderzoeksopdrachten. 

In 1999 ontstond het idee om privé-initiatief nieuw leven in te blazen met de oprichting van De Vrienden van het IISG. Inmiddels hebben we 70 vaste vrienden uit Nederland die jaarlijks een donatie van 100 of 500 euro overmaken. Daarnaast hebben enkele Nederlandse en buitenlandse vrienden extra grote donaties overgemaakt, tot 450.000 euro toe. Ook hebben enkele vrienden het Instituut een plek gegeven in hun testament. 

Wat vragen we van onze vrienden?
Het IISG vraagt geld, maar het vraagt ook interesse. Naast financiële bijdragen is die interesse van levensbelang, omdat het Instituut vele ogen en oren nodig heeft.

Ieder half jaar organiseren wij voor de Vrienden een bijeenkomst waar zij van dichtbij kennis kunnen maken met nieuwe aanwinsten, kunnen vernemen waarom iets verworven is, soms ook hoe warm het was en hoe ver en voor uitwisseling van ideeën. Voor de donateurs die niet aanwezig kunnen zijn, wordt de informatie door middel van de nieuwsbrief On the Waterfront beschikbaar gesteld.

Wilt u deel uitmaken van onze vriendenkring?
vrienden@iisg.nl.