Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Archieven

In de catalogus kunt u archieven en archiefinventarissen doorzoeken. Van alle archieven is een korte beschrijving, van meer dan 1.200 archieven zijn bovendien inhoudslijsten of inventarissen online beschikbaar. Van enige tientallen archieven is ook de inhoud gedigitaliseerd en online te bekijken via de catalogus. Beschrijvingen van Nederlandse archieven zijn in het Nederlands, de beschrijvingen van de overige archieven zijn in het Engels.

Overzichten

Raadpleging

Indien u een collectie op de studiezaal wilt raadplegen, lees dan eerst de Regels voor raadpleging. In sommige gevallen zijn archieven niet vrij raadpleegbaar. Meestal gaat het hierbij om archieven waarbij contractueel is bepaald dat de schenker of bruikleengever van het archief toestemming moet geven voor raadpleging.
In een enkel geval is een gedeelte van het archief of een dossier voor een bepaalde periode volledig gesloten.

Aanvragen van toestemming

Als u een niet vrij raadpleegbaar archief wilt inzien, dient u schriftelijk een gemotiveerd verzoek in bij de afdeling Dienstverlening. De afdeling treedt op als bemiddelaar tussen de archiefvormer en de aanvrager.
U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier Beperkt toegankelijke archieven.
In dit verzoek geeft u aan om welk archief het gaat en wat het onderwerp en doel van uw studie is. Bij een eindscriptie of dissertatie moet u ook de opleiding en de naam van de studiebegeleider of promotor vermelden.
Voor meer inlichtingen over beperkt toegankelijke archieven kunt u contact opnemen met het personeel van de studiezaal - vraag@iisg.nl

Tijdelijk niet beschikbaar

Het kan voorkomen dat collecties tijdelijk niet beschikbaar zijn voor raadpleging in verband met het maken van een (nieuwe) inventaris, digitalisering, om conserverings redenen of vanwege ruimtegebrek in de magazijnen.
Zie de lijst van tijdelijk niet beschikbare collecties.
Voor meer informatie over toegankelijkheid van collecties kunt u contact opnemen met het personeel van de studiezaal, vraag@iisg.nl.

Overige toegangen

Er zijn twee gedrukte gidsen van de archiefcollecties van het Instituut beschikbaar:

  • Mies Campfens, De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam, 2nd ed, Amsterdam 1989, 504 p.
  • Jaap Haag and Atie van der Horst (eds), Guide to the International Archives and Collections at the IISH, Amsterdam, Amsterdam 1999, 608 p.