Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Geen paspoorten voor vredescongres

9 mei 1917
Signatuur: 
BG A41/15

In 1917, in het vierde jaar van de eerste wereldoorlog, vatte het Internationaal Socialistische Bureau het plan op een conferentie van de Socialistische partijen in Stockholm bijeen te roepen om een vredesplan op te stellen. De Nederlandse en Scandinavische socialisten richten op 9 mei een voorbereidend comité op, in afwachting van de Amerikaanse, Russische, Duitse en andere afgevaardigden. De weigering van de geallieerde regeringen om paspoorten te verstrekken verhinderde ten slotte de vredesconferentie. De foto toont de eerste bijeenkomst van de leden van het Nederlands-Scandinavische Comite in het Folkets Hus in Stockholm.