Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Springbok Legioen

3 december 1941
Signatuur: 
http://www.sahistory.org.za/topic/history-springbok-legion

In december 1941 werd in Zuid Afrika het Springbok Legioen opgericht door voormalige dienstplichtige militairen. Geen ideologische, maar materiële overwegingen lagen ten grondslag aan de totstandkoming van dit Legioen. Het begon als een soort vakbond voor soldaten met onderhandelingen over loonsverhoging en financiële steun voor afgezwaaide militairen. Het Legioen verleende ook hulp aan terugkerende soldaten bij het vinden van werk en huisvesting. Gaandeweg groeide de invloed van de Communistische Partij in de organisatie. Het legioen deed in principe niet aan rassenscheiding, maar trok toch weinig zwarte dienstplichtigen. In oktober 1944 werden 98 nieuwe zwarte leden geteld.

Meer lezen? Suryakanthie Chetty, 'Race, Gender and Liberalism in the Union Defence Force, 1939-1945' in: The World in World Wars (Leiden 2010)