Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Arbeid en fascisme

10 november 1937
Propaganda fvoor de Estado Novo, c 1938
Signatuur: 
Wikimedia Commons

Op 10 november 1937 riep de regerende Braziliaanse president Getúlio Vargas de noodtoestand uit om zijn ambtstermijn te kunnen voortzetten. Op de dag van deze machtsgreep zag ook een nieuwe grondwet het licht. De nieuwe staat, Estado Novo, propageerde een corporatistische ordening, een grondbeginsel van het fascisme.

De grondwetsartikelen met betrekking tot de sociale sector waren letterlijk overgenomen uit de Carta del Lavoro, de arbeidswetgeving van fascistisch Italië uit 1927.  Het fenomeen staking werd bestempeld als 'antisociaal'en 'indruisend tegen de hogere belangen van nationale productie'. Het ministerie van arbeid eigende zich de controle over de vakbonden toe. De bonden werden van staatswege opgetuigd met allerlei sociale voorzieningen voor hun leden: arbeidsbemiddelingsbureaus, consumentencoöperaties, rechtsbijstand, medisch advies en zo voort.

Meer lezen? Michael M. Hall, 'Labor and the law in Brazil' in: The Rise and Development of Collective Labour Law (Bern 2000)