Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Vrije babies en bejaarden

28 september 1871
Braziliaanse familie met slaven, schilderij van Jean-Baptiste Debret c 1830
Signatuur: 
Wikimedia Commons

Plantagehouders gaven doorgaans niet veel om de emoties van hun slaven of het welzijn van de ouderen onder hen. De kosten van onderhoud daarentegen waren een punt van aandacht. In Brazilië kostte rond 1870 het grootbrengen van een uit lokale slaven geboren kind meer dan het importeren van een nieuwe slaaf uit het buitenland. Vandaar werd op 28 september 1871 de Lei do Ventre Libre (wet aangaande de vrije moederschoot) afgekondigd, samen met de Lei dos Sexagenarios. De wetten verklaarden ongeboren kinderen en slaven boven de zestig 'vrij'. Anders gezegd, ze ontnamen babies en bejaarden het recht op ondersteuning en zorg en legden de kosten daarvoor neer buiten de plantage. In 1888 werd de slavernij in Brazilië officieel afgeschaft.

Meer lezen? Dirk Hoerder, 'Slave regimes and Creole societies in the Atlantic World' in: Connecting Seas and Connected Ocean Rims. Indian, Atlantic, and Pacific Oceans and CHina Seas Migrations from the 1830s to the 1930s (Leiden 2011)