Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Revolutionair Genootschap

27 augustus 1896
Eerste versie van de Filippijnse vlag, ontworpen door Katipunan in 1897
Signatuur: 
Wikimedia Commons

In de laatste week van augustus 1896 - over de exacte datum en plek is geen overeenstemming - begon de Filippijnse revolutie tegen de Spaanse overheersing met een opstand van de leden van het geheim revolutionair genootschap Katipunan. Het ledenaantal van Katipunan in die tijd wordt geschat op 30.000, allemaal mannen, hoewel er tussen de 20 en 50 vrouwelijke leden schijnen te zijn geweest. Vrouwen konden alleen lid worden als ze echtgenote of bloedverwant waren van beroemde mannelijke leden. De initiatierites leken op die van de Vrijmetselarij. De opstand begon met het collectief plechtig verscheuren van gemeenschapsbelastingformulieren. Uiteindelijk verdween het Spaanse goevernement, maar werden de Filippijnen geannexeerd door de Verenigde Staten.