Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Medicijn voor vegetariërs

9 augustus 1902
Wasili Polenov, De zieke vrouw (1886)
Signatuur: 
Bro N 1151/44

"Wanneer ik bij een vegetariër word geroepen die lijdende is aan typhus, longontsteking of zelfs pokken, ben ik niet bevreesd voor doodelijken afloop. Bij alle acute ziekten maak ik het tot stelregel mijne patiënten slechts melk en gerstewater te geven. …Na het gebruik van een kop, mag men een weinig fruit of een tomaat eten om verstopping te voorkomen. Door deze hoogst eenvoudige middelen zag ik de zwaarste ziektegevallen in korten tijd tot staan gebracht…"

Dr. Thomas Allinson, voordracht gehouden te Haarlem op 9 augustus 1902.