Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Vrije liefde in Amerika

13 april 1886
Signatuur: 
US 93/1

John Humphrey Knowles, die op 13 april 1886 tot genoegen van velen overleed, predikte en praktiseerde de vrije liefde. Knowles was in 1848 de oprichter van de Oneida Commune nabij New York. Volgens zijn leerstukken was iedereen hier met elkaar getrouwd (Complex Marriage). De commune-oudsten hadden de eerste keus bij het ontmaagden c.q. ontknapen van meisjes en jongens vanaf 14 jaar (Ascending Fellowship). Ideeën ontleend aan de eugenetica (Stirpiculture) speelden een rol bij de pogingen geboorten te beperken. Door mannen in principe te verbieden een zaadlozing te hebben (Male Continence) werd het geboortecijfer redelijk beheerst.

Hoewel de Oneida Commune zelfs op haar hoogtepunt niet meer dan tweehonderd leden telde, werd zij als een immense bedreiging voor de goede zeden gezien.
Een voorbeeld daarvan is de felle en uitvoerige (502 pp.) aanklacht in het boek Free love and its votaries; or, American socialism unmasked, being an historical and descriptive account of the rise and progress of the various Free Love associations in the United States, and of the effects of their vicious teachings upon American Society van John B. Ellis(1870).