Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Bijeenkomst Chileense socialisten

25 december 1902
Signatuur: 
BG B22/942

Eind negentiende eeuw zorgden de bloeiende mijnindustrie, de openbare diensten en het toenemend aantal fabrieken in Chili voor de oprichting van arbeiderspartijen. De Partido Obrero Francisco Bilbao was een van de eerste die in 1898 opgericht werd. In 1901 veranderde zij haar naam in Partido Socialista en publiceerde een programma en statuten. Bovenstaande foto van de Socialistische Partij werd gemaakt tijdens een van de eerste bijeenkomsten. De fotograaf Alejandro Meneses O., medewerker van de bladen Pluma y Lápiz en Vespertinas, schonk de foto op 25 december 1902.