Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Kameraad

3 december 1893
Signatuur: 
ZF 56290

Slechts een handvol Bulgaarse kameraden las Drugar (Kameraad). De eerste Bulgaarse socialistische partij dateert van 1891. Arbeiders waren er ternauwernood in te vinden. In het Bulgarije van die tijd maakten fabrieksarbeiders nog geen half procent van de totale beroepsbevolking uit. Al na een jaar scheurde een teleurgestelde arbeidersvertegenwoordiging zich van de socialistische partij af om met hun nieuw opgerichte Sociaal-Democratische Bond en het blad Drugar vooral op propaganda onder arbeiders te mikken. Drugar van 3 december 1893 staat vol wijdlopige uiteenzettingen over vragen als 'Mag privé-bezit bestaan?' Of 'Kunnen de rijken zonder arbeiders?' In 1894 fuseerden beide socialistische minipartijtjes tot één nieuwe Bulgaarse Sociaal-Democratische Arbeiderspartij.