Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Cultuur

Who's afraid of the Archive?
  Thursday 4 October 2018Who’s Afraid of the Archive?Interdisciplinary meetup for artists, scholars and archivistsInternational...
Tentoonstelling 'Samen en Alleen. Het Gezin in Rusland in de Twintigste Eeuw'
‘Samen en Alleen’ is een tentoonstelling over de ontwikkeling van het gezin in Ruslands woelige twintigste eeuw. De expositie was...
Wouter Gortzak, journalist en politicus
Onlangs is de inventarisatie van het archief van Wouter Gortzak voltooid. Wouter Gortzak groeide op in een communistisch milieu....
Stem van Stemlozen
Oscar Matus was een Argentijnse componist uit de provincie Mendoza. De componist was getrouwd met de 'Stem van de stemlozen', de...
Charlie Hebdo
De aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs op 7 januari 2015 maakte wereldwijd golven van woede en protest los. Die...
Mode- en kostuumgeschiedenis
Kleding wordt door maatschappij en cultuur bepaald en kan vaak een belangrijke indicatie zijn voor sociale en culturele processen...
Laureaten
De meest prestigieuze onderscheiding voor kunstenaars in het Stalintijdperk was die van Volksartiest van de Sovjet-Unie. Op de...
Groeimarkt
De schilderkunst in de Lage Landen was al in de 15de en 16de eeuw een expansieve bedrijfstak. De beroemde meesters en de vele...
Fabiola, fabuleus en flamboyant
Fabiola was bij veel Amsterdammers bekend als 'levend kunstwerk',  nauw verbonden met de hoofdstedelijke gay-scene.  Van 1985 tot...
Intocht van Christus te Brussel
Toen de Belgische schilder James Ensor zijn beroemde werk l'Entrée du Christ à Bruxelles uitbroedde, maakte België een tijd van...
Oranje en het morrende volk
Het anti-Oranjegevoel is een traditie in Nederland, even oud als het Koningshuis en zijn trouwe aanhangers zelf. Bij het...
Posters uit Mozambique
Op 25 juni 1962 verenigden in Dar es Salaam, Tanzania, verschillende inheemse bevrijdingsbewegingen uit Mozambique zich in het...
Archieftransfers naar Zuid-Afrika
Kopieën van archief- en audiovisuele materialen uit de anti-apartheid- en Zuid-Afrikacollecties van het IISG gaan naar Zuid-...
Kerst op Nieuwjaarsdag
Na de revolutie van 1917 is in de Sovjet-Unie is de traditionele kerstviering naar Nieuwjaarsdag verplaatst. Die wordt groots...
Open het Graf
' Het eren van de doden, de ter dood veroordeelden en te doden doden' was het thema van de eerst echte happening in Amsterdam op...
Darwin uitverkocht
Charles Darwins On the Origin of Species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for...
Never Mind the Bollocks
Het nieuwe album van de Sex Pistols 'Never mind the Bollocks' was vol in het nieuws in november 1977. En niet alleen vanwege de...
Een bovennatuurlijke Jimi Hendrix
Op 18 september 1970 overlijdt Jimi Hendrix aan een overdosis pillen. Het jaar daarvoor was deze foto van hem in New York gemaakt...
Wereldtentoonstelling Parijs
De Wereldtentoonstelling in Parijs van mei tot oktober 1855 trok vijf miljoen bezoekers. Daaronder Queen Victoria en, in...
Hikmet leest een gedicht
In 1955 verbleef de Turkse communist en dichter Nazim Hikmet in Boedapest op uitnodiging van de Turkse afdeling van Radio...
Reizen door Roemenië
Vertalers van de Roemeense nationale dichter Mihai Eminescu reisden naar Constanta aan de Zwarte Zee ter gelegenheid van de...
Internationale Situationniste
Een groep experimentele kunstenaars en intellectuelen richt op een tweedaags congres van 27-28 juli 1957 in Italië de...
Op reis met Captain Cook
De derde en laatste expeditie van Captain Cook start op 12 juli 1776 met het vertrek van de 'Resolution' uit Plymouth. Aan boord...
Nudisme kwetsend voor arbeiders
In heel Duitsland was het naakt zwemmen in bepaalde reservaten toegestaan, maar in de socialistische DDR werd het medio jaren '50...
Leven in Rusland
Vanaf 17 november is in het Drents Museum in Assen de tentoonstelling ‘Samen en alleen. Leven in Rusland van 1900 tot nu’ te zien...
Arbeiderskoren
Eind juni 1931 togen Duitse arbeiders-koren naar verschillende locaties in het Tsjechische Noord-Bohemen voor een koorweekend. ...
Zomer breekt aan
In de geschiedenis van de arbeidersbeweging wordt 'vakantie' geassocieerd met strijd en collectieve organisatie. De intellectuele...
Index Verboden boeken opgeheven
De Index van Verboden Boeken (Index Librorum Prohibitorum) was meer dan vierhonderd jaar oud toen hij op 14 juni 1966 werd...
Arbeiders Schrijvers Collectief
Vereenzaamd en vergeten overleed op 9 juni 1968 de dichter Freek van Leeuwen. Samen met Jef Last had hij in 1932 het Arbeiders...
Internationale Kinderdag
Internationale kinderdag had zijn oorsprong in het 'Wereldcongres voor het welzijn van kinderen' dat in 1925 in Geneve gehouden...
Beatles in Nederland
Volendamse mutsen en veel persfotografen wachten de Beatles op als ze voor het eerst in Nederland arriveren op 5 juni 1964. De...
Geen bond zonder vaandel
Na de oprichting van hun bondsafdeling op 29 mei 1916 hebben de Dordtse spoorweg-arbeiders nog lang moeten sparen voor het...
Schrijvers in ballingschap
Na de grote boekverbranding in Hitler-Duitsland van 10 mei 1933 maakte de Amsterdamse uitgeverij Allert de Lange het sommige...
Griekse tragedies
Op 21 april 1967 greep een militaire junta onder leiding van Georgios Papadopoulos in Griekenland de macht. Het nieuwe ‘nationaal...
Bloemengeschenk
"Opten 12 marty 1639 zijn myn de 16 bladen met veelderley bloemen ende insecten geschoncken van een neef van Mr. Adriaen van...
Italiaanse beatnik gearresteerd
Provo's en beatniks zorgden voor onrustige jaren in de stad Milaan. In 1965 richtte Melchiore Gembino, na een pelgrimsreis naar...
Mannen met apentestikels
De eerste geslaagde implantatie van apentestikels in de mens dateert van 1920. Een Franse dokter van Russische afkomst, Serge...
Moskou zonder maskers
Tekenaar Georges Rémi (Hergé) had niet de Sovjet-Unie bezocht toen hij op 10 januari 1929 het verhaal van Kuifje in de Sovjet-...
Jan Sluijters
De befaamde schilder Jan Sluijters ontving op 13 januari 1950 1568 gulden voor dit portret van Jan van den Tempel. De...
Internationale Avantgarde
'De internationale revue i 10 wil een orgaan zijn van alle uitingen van den modernen geest' kondigde het eerste nummer van 1...
Kinderboeken uit de Sovjet-Unie 1920-1936
Dat het IISG een uitgebreide, op onderdelen unieke collectie Russische boeken en brochures bezit, is redelijk bekend. Minder...
La Novela Ideal and La Novela Libre
The IISH's holdings of the two fiction series (La Novela Ideal and La Novela Libre) published by La Revista Blanca are extensive....
Een kwestie van tijd
Als je de maatschappij wilt veranderen, waarom dan niet meteen ook de tijdrekening aangepast? De 18de eeuwse Franse philosophes...
Ontwerpen voor glas-in-loodramen W.A. van de Walle
Het IISG beheert een unieke collectie ontwerpen van de kunstenaar W.A. van de Walle voor glas-in-loodramen in vakbondsgebouwen...
De uitleenbibliotheek van de Nederlandse Vegetariërsbond
Ruim 750 titels over vegetarisme en natuurgeneeskunde - de complete uitleenbibliotheek van de Nederlandsche Vegetariërsbond -...
Auguste Fabre - Les Sky Scratchers
In 1896 publiceerde August Fabre, een Fransman die betrokken was bij de coöperatieve beweging, een boekje over de wolkenkrabbers...
Zvukovye Pis'ma - Musical Mail
The Institute holds a small collection of extraordinary Russian sound documents: zvukovye pis'ma, or musical letters. They were...
Socialistische Ex Librissen
Het ex libris, eigendomsmerk in een boek of manuscript, is zowel gebruiksdrukwerk als kunstvoorwerp. Als kunstwerk is het de...
Franse Revolutieliederen
Iedere revolutie brengt zijn eigen liederen voort. In Frankrijk, bakermat van de revolutie, is de traditie van het protestlied...
Bijzondere edities Akademiebibliotheek
In 2005 verwierf het IISG de Akademiebibliotheek (bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) - een...
Duitse Exil-literatuur
Het archief van de Duitse afdeling van Uitgeverij Allert de Lange zwierf de halve wereld over, net als de Duitstalige schrijvers...
Tom Küsters
Tom Küsters werd geboren in 1943 in Groesbeek. Hoewel hij ook in deze plaats overleed in 2008, heeft hij zich zijn hele actieve...
Jacques D'Hondt
In 2009 ontving het Instituut het grootste deel van het persoonlijke archief en een deel van de bibliotheek van de Franse...
Ewald Vanvugt fotocollectie
Een grote collectie zwartwit foto's en negatieven kreeg het IISG van Ewald Vanvugt (Den Bosch 1943), sociaal geëngageerd...
Jacob van Slooten en Simon Vestdijk
Jacob van Slooten was electrotechnisch ingenieur en werkte bij het Natuurkundig Laboratorium van Philips Eindhoven. Hij...
Portret van Jan van den Tempel
Eind 2002 ontving het IISG een kostbaar en fraai schilderij: een portret van minister Van den Tempel, geschilderd door Jan...
Simon Vinkenoog
De op 12 juli 2009 overleden dichter en icoon van de jaren '60 Simon Vinkenoog (Amsterdam 1928-2009) laat veel sporen na op het...
Paul F. Sanders
Paul F. Sanders (1891-1986) was niet alleen als musicus, maar ook als journalist bekend. Hij was muziekrecensent van Het Volk en...
Meyer Sluyser
Meyer Sluyser, ook wel Meijer Sluijser(1901-1973), was een van de bekendste rode journalisten tijdens en na de tweede...
Nienke van Hichtum
Nienke van Hichtum (1860-1939) is het pseudoniem van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer.In 1888 trouwde zij met de Friese politicus...
Werken van Fré Cohen
Drie litho's, een houtsnede en een aantal proefdrukken van ontwerpen van hoofdstukvignetten voor het tijdschrift De Toorts, allen...
De man die alles wist. Leven en werk van Athanasius Kircher (1602-1680)
Beroemd en gevierd tijdens zijn leven, vergeten na zijn dood - de naam Athanasius Kircher zegt tegenwoordig maar weinig mensen...
Perzië door westerse ogen
De Akademiebibliotheek bevat een aantal interessante studies over Perzië, waarbij de nadruk ligt op zeventiende en achttiende-...
Kees Willemen
In het kader van het lustrum van de Rijksuniversiteit Groningen organiseert de Universiteitsbibliotheek in 2009 een aantal...
Books as Objects of Veneration
Books as Objects of Veneration, Subjects of DestructionExpositie georganiseerd door het Sinologisch Instituut van de Universiteit...
The Sixties
 The Sixties: Nozems, Provo's en Piraten  Onder deze titel is in De Burcht in Amsterdam van 28 oktober 2001 tot 24 maart 2002 een...
Fotoreproducties Ben van Meerendonk
Social History Shop, de webwinkel van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), breidt uit met foto's van de...
Iraanse documentatiecollecties naar IISG
Het archief van het Centre for Iranian Documentation and Research (CIDR) in Parijs is in december 2005 verhuisd naar het IISG. De...
De verleiding van het Beeld
Studiemiddag over reclame en visuele cultuur in de Lage Landen Programma (pdf)
Ruédo Iberico, een intellectuele uitdaging
TentoonstellingUitgeverij Ruedo Ibérico werd in 1961 te Parijs opgericht door een groep Spaanse ballingen. Deze tentoonstelling...
Qajar Persia (Iran)
11th Conference on Qajar Studies and Inauguration of the Qajar Documentation Centre at the International Institute of Social...
Boekenweek 2005
De stichting CPNB organiseert de boekenweek 2005 met verschillende organisaties, waaronder het IISG. Het Instituut is mede-...
Social and Economic Agency and the Cultural Heritage of the Soviet Past
Social norms and practices, mentalities and attitudes inherited from the Soviet period are commonly perceived as important, yet...
Unruly Masses
Fin-de-Siécle Vienna has become the glorified icon of innovative modernism in the arts and letters. Yet the misery of the masses...
The Imaginary Revolution
The events of 1968 have been seen as a decisive turning point in the Western world of even mythical significance. The author...
Between Cross and Class
In the late nineteenth century in a number of continental European countries Christian associations of workers arose: Christian...
Season's Greetings
On these pages the IISH presents a small selection of images from the institute's collections related to Christmas and New Year:...
Summer Holidays
In the history of the labour movement, having holidays, like anything else, is associated with struggle and organization. Trade...
Abonneren op Cultuur